Puhdas Itämeri -hankkeet

 Tykkää

Tavoitteena puhdas Itämeri

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää. Hankkeissamme tehostetaan suurimpien kuormittajien ravinteiden poistoa. Toimimme siellä, missä yhdellä eurolla on saatavissa aikaan suurin positiivinen ympäristövaikutus.

Uutiset ja tiedotteet

Riippumaton arvio: Fosforit-lannoitetehtaan pintavesien käsittelyjärjestelmä toimii luotettavasti, Laukaanjoen fosforipitoisuudet alhaisia 1.10.2015

Brittiläisen konsulttiyhtiö Atkinsin asiantuntijaryhmä on saanut päätöksen arvioinnin, jossa tutkittiin Luoteis-Venäjällä sijaitsevan …

NutriTrade – ravinnekaupan pilottihankkeelle rahoitusta EU:lta 11.9.2015

John Nurmisen Säätiön käynnistämälle NutriTrade-hankkeelle myönnettiin 26.8.2015 EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman …

“John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet ovat osoittautuneet erinomaiseksi esimerkiksi siitä, miten yksityinen sektori voi edistää merkittävästi Itämeren puhdistumista. Säätiö on päättänyt noudattaa toiminnassaan liiketoiminnan periaatteita. Hankkeiden täytyy olla kustannustehokkaita ja saada aikaan konkreettisia tuloksia mahdollisimman lyhyessä ajassa. Lähestymistapa on ollut menestys.” - Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Puhdas Itämeri –hankkeiden suojelija

Yhdessä voimme pelastaa Itämeren

Minä ja Itämeri -sarjassa tukijamme ja yhteistyökumppanimme kertovat, miksi Itämeri on heille tärkeä.

Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa

Rehevöitymishankkeet 2005 - 2015

Säätiön rehevöitymishankkeissa vähennetään mereen päätyvää ravinnekuormaa koko Itämeren valuma-alueella. Nopein apu merelle saadaan vähentämällä suurimpien kuormittajien fosforipäästöjä, esimerkiksi jätevedenpuhdistusta tehostamalla.

ENSI-palvelu

Öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella voidaan pienentää merkittävästi ottamalla käyttöön ENSI-navigointipalvelu. Palvelu parantaa tiedonvaihtoa aluksen komentosillan ja meriliikenteen ohjauksen välillä.

Tietoa Itämerestä

Kesä 2014: kaksi merta

Viime kesänä rikottiin ennätyksiä – hyvässä ja pahassa. Idässä eli Suomenlahdella koettiin ennätyskirkkaat vedet, kun taas Hangon länsipuolella velloivat kilometrien pituiset sinilevälautat.

Miten tehostettu fosforinpoisto toimii?

Fosforia voidaan poistaa kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä. Kemiallinen fosforinpoisto jätevedenpuhdistamoilla on halpa ja tehokas ensiapu Itämeren suojelemiseksi.