Hankkeiden rahoitus

 Tykkää

Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksilla sekä julkisella rahoituksella. Varat ohjataan Puhdas meri -rahastoon, josta hankkeet rahoitetaan. Hallituksen päätöksen mukaan annettujen sitoumusten ei tule ylittää kerättyjä varoja eli uusia hankkeita ei aloiteta ennen kuin niiden rahoitus on varmistettu. Puhdas meri -rahasto käsitellään säätiön kirjanpidossa erillään muusta toiminnasta.

Säätiön toimintaa tukevat yritykset jakaantuvat kolmeen kategoriaan: pääyhteistyökumppanit, avaintukijat ja muut tukijat. Säätiön pitkäaikaisten yritystukijoiden panostus on ollut merkittävää ja tuonut säätiön toimintaan jatkuvuutta.

Julkisia toimijoita ja tukijoita hankkeissa ovat Euroopan Unioni (Itämeriohjelma 2007 – 2013), ympäristöministeriö sekä Liikennevirasto. EU:n osarahoittamissa PURE- ja PRESTO-hankkeissa investoidaan säätiön kohdekaupunkien jätevedenpuhdistamoille. Suomen ympäristöministeriö tukee EU-hankkeiden suomalaisia partnereita näiden omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lisäksi säätiö haki ja sai ensimmäistä kertaa Suomen ympäristöministeriöltä ympäristökasvatukseen kohdennetun 10 000 euron yleisavustuksen. Liikennevirasto puolestaan toteuttaa Tankkeriturva-hanketta yhdessä säätiön kanssa ja vastaa muun muassa ENSI-palvelun toteutuksesta ja jatkokehityksestä.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvät rahastoraportit esittelevät Puhdas Itämeri -hankkeiden etenemistä, aikatauluja ja varainhankinnan tilannetta.

Rahalahjoitukset ja kulut 2005-2013

Varoja on kerätty vuosina 2005 -2013 yhteensä noin 10,3 miljoonaa euroa, joista noin 7,6 miljoonaa euroa on käytetty hankkeisiin.