Testamenttilahjoitus

 Tykkää

John Nurmisen Säätiöllä on pitkät perinteet suomalaisen merihistorian ja -kulttuurin vaalimisessa sekä Itämeren suojelutyössä. Teemme töitä Itämeren säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville ja olemme luotettava taho, jos harkitsette omaisuutenne testamenttaamista hyvään tarkoitukseen.

Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita. John Nurmisen Säätiö ei voi edunsaajana tarjota juridista apua testamentin laatimiseen.

Mikäli olette kiinnostuneita testamenttilahjoituksesta, ottakaa yhteys säätiön varainhankintajohtaja Erkki Saloon, erkki.salo(at) jnfoundation.fi tai puh +358 (0)40 728 1859.