Hankkeiden rahoitus

 Tykkää

Vaikuttavuutta konkreettisten tulosten myötä

Säätiö on vuosina 2005 – 2017 käynnistänyt 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on saatu päätökseen. Toiminnan tuloksena pelkästään säätiön omissa hankkeissa on leikattu Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormaa tuhansilla tonneilla. Suoria investointeja edellyttämät jätevedenpuhdistamohankkeet on suurilta osin saatettu loppuun. Säätiön toiminnan laajentuessa myös vaikuttavuus on kasvanut vuosi vuodelta ja säätiö on saanut laajaa tunnustusta työlleen. Saavutettujen tulosten myötä säätiö on onnistunut saamaan toiminnalleen merkittävää EU-rahoitusta, minkä volyymi näkyy vain osittain säätiön tilinpäätöksessä.

Itämeren suojeluun käytettävissä olevat varat

Säätiön Itämeren suojeluun keräämät varat ohjataan Puhdas Meri -rahastoon. Rahasto käsitellään säätiön omassa pääomassa erillisenä sidottuna rahastona, jonka pääomaa voidaan käyttää vain rahaston sääntöjen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Rahaston tarkoituksena on toimia puhtaan Itämeren puolesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo paranevat. Päämääränä on vähentää Itämerta ja erityisesti Suomenlahtea rehevöittäviä ravinnepäästöjä tai edistää Itämeren muiden ympäristöongelmien ratkaisua sekä lisätä meren tilaan liittyvää ympäristö- tietoisuutta.

Puhdas meri -rahastoon on vuosina 2005 – 2017 kerätty varoja kaiken kaikkiaan 14,6 MEUR, joista hankkeisiin on käytetty 12,0 MEUR. Käynnissä oleviin hankkeisiin varatut varat eli Puhdas Meri -rahaston pääoma oli vuoden 2017 lopussa 2 735 778 euroa.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvät rahastoraportit esittelevät Puhdas Itämeri -hankkeiden etenemistä, aikatauluja ja varainhankinnan tilannetta vuoteen 2017 asti.

Lue lisää tietoa toimintamme rahoittamisesta säätiön vuosikertomuksesta.