Loki-palvelu

 Tykkää

Loki on John Nurmisen Säätiön toteuttama kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu. Loki kokoaa kartalleen kansalaisten ja merellisten organisaatioiden jakamia tarinoita, museoiden kiinnostavimpia sisältöjä sekä parhaita retkikohdevinkkejä Suomen rannikoilta ja saaristosta. Karttapohjainen Loki-palvelu on suunniteltu mahdollisimman sujuvan ja yhteisöllisen käyttökokemuksen ympärille. Kuka tahansa voi kiinnittää Lokin kartalle oman meritarinansa. Palveluun voi uppoutua myös vain selailemalla muiden lokimerkintöjä, mikäli oman tarinan lisääminen ei houkuttele.

Säätiön kumppaneina projektissa ovat olleet Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Merikeskus Forum Marinum, Rauman merimuseo ja Suomen merimuseo. Projekti on rahoitettu Jane ja Aatos Erkon Säätiön, Weisell-säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston avulla.

Sukella Lokin kartalle

ota yhteyttä

Kuulemme mielellämme palautetta palvelusta ja autamme mahdollisissa ongelmatilanteissa. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen loki(at)jnfoundation.fi.

liity merelliseen yhteisöömme

Vinkkaamme parhaimmat Loki-sisällöt somessa. Liity merelliseen yhteisöömme: Facebook, Twitter, Instagram: @lokistories #lokistories

Tilaa Loki-kirje sähköpostiisi ja pysyt kartalla! Noin 5 kertaa vuodessa lähetettävässä Loki-kirjeessä vinkataan parhaimmista Lokin retkikohdevinkeistä ja sisällöistä, kerrotaan palvelu-uudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaa kirje lähettämällä sähköpostia osoitteeseen loki(at)jnfoundation.fi. Kirjoita otsikoksi ”Loki-kirje”.

yrityksille ja organisaatioille

Kuva: Lasse Lecklin

Loki on kaikille kansalaisille, organisaatiolle ja kaupallisille yrityksille ilmainen. Rekisteröityminen sekä merkintöjen selailu ja tekeminen on siis maksutonta.

Lokin avulla organisaatiot tavoittavat helposti ja maksutta saaristossa sekä rannikolla vapaa-aikaa viettävät ihmiset. Mikäli organisaationne tavoitteisiin kuuluu viestintä Lokin kohderyhmälle, kannattaa siis ehdottomasti käyttää Lokia julkaisukanavana.

Lokimerkinnät tallentuvat Lokin verkkosivustolla tietokantaan, jota käyttäjät voivat selata kartan, asiasanojen ja hakukentän avulla. Lisäksi Loki nostaa lokimerkintöjä ja niiden tekijöitä aktiivisesti esiin myös sosiaalisen median kanavissaan – voit tavoittaa tuhansia ihmisiä jo yhdellä lokimerkinnällä. Loki on myös hyvä tapa olla aktiivisemmin vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Loki on yleishyödyllinen palvelu, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteyttä ihmisen ja kulttuuriperinnön välillä ja luoda meren ystäville kiinnostava ja aktiivinen yhteisö.

LOKI-KEHITYSTYÖ

John Nurmisen Säätiö ja Suomen museoliitto koordinoivat Loki-palvelun jatkokehityshanketta vuosina 2018–2020. Yhteistyö synnyttää palvelukokonaisuuden, joka auttaa museoita suuntaamaan palveluiden painopistettä yhä enemmän verkkoon.

Kehitettävässä palvelukokonaisuudessa hyödynnetään Lokistories.fi-palvelun verkostoja, kokemuksia ja koottuja käytäntöjä. Vuoden 2018 aikana työtä tehdään laajasti eri toimijoita osallistavien työpajojen sarjassa, joissa muun muassa tarkennetaan kohderyhmäajattelua, laajennetaan sisältöteemoja ja tehdään toimija-analyysejä. Tämän jälkeen työ jatkuu palvelukokonaisuuden muotoilulla: kuinka kulttuuriperintö, historia ja taide välitetään käyttäjille kiinnostavilla ja yllättävillä tavoilla.

Kehitystyön tavoitteena on luoda alalle palvelukokonaisuus, joka lisää museoiden ja kulttuuriperintöalan toimijoiden osaamista digitaalisten palveluiden tuottamiseen, tarjoaa uudenlaisen toimijaverkoston ja alustan sekä työkaluja digitaalisen sisällön jakamiseen.

1) Hanke auttaa museoita siirtymään kohti verkostomaista toimintatapaa. Yhteistyöllä saavutetaan tehokkaammat, vaikuttavammat ja ennen kaikkea pysyvämmät tulokset.

2) Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuluttajille avataan uusia tapoja osallistua ja kokea osallisuutta kulttuuriperinnön kautta.

3) Uusi palvelukokonaisuus auttaa museoita suuntaamaan palveluja ja resursseja verkkoon parantaen kulttuurin asiakaskokemusta sekä odotuksia museosta. Samalla se mahdollistaa uusien yleisöjen ja käyttäjäryhmien syntymisen.

Kehityshanke on saanut avustuksen Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 -hankehaussa.

Lisätietoja ja yhteydenotot liittyen Loki-hankkeeseen:

Anne Mäkijärvi
Lokin projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
+358 (0)40 553 5835