Brest

pic_ 118

Brestin puhdistamolla tehostettiin fosforinpoistoa rakentamalla laitokselle kemiallinen fosforinpoisto EU-rahoitteisen PURE-hankkeen tuella. Vuonna 2012 EU:n Itämeriohjelmasta myönnettiin Brestin vesilaitokselle lisäaikaa investointien toteuttamiselle kesäkuun 2013 loppuun, ja vuonna 2013 lisäaikaa jatkettiin syyskuuhun 2013 saakka. Investoinnit Brestissä saatiin valmiiksi syyskuussa 2013, jolloin lopputarkastuksen jälkeen avattiin Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoisto.

Vuonna 2014 säätiö ja Brestin vesilaitos investoivat lisäksi saostuskemikaalin kulutusta ja tarvetta mittaavien analysaattorien ja niiden käyttöön tarvittavien ohjelmistojen hankkimiseen Brestin jätevedenpuhdistamolle sekä kemikaalien varastoinnin parantamiseen.

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011- 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%