Fosforit-lannoitetehdas, Kingisepp

joukko kipsikasan juurella

Vuoden 2012 alussa Laukaanjoessa havaittiin noin 1 700 tonnin vuotuinen fosforipäästö, joka oli peräisin EuroChemin omistamalta Fosforitin lannoitetehtaalta. Säätiö tarjosi yhtiölle apua päästön käsittelemiseen ja järjesti yhtiön käyttöön fosforintuotannon vesistöpäästöjen hallintaan liittyvän parhaan suomalaisen asiantuntemuksen. Fosforitin asiantuntijat rakensivat tehtaan alueelle valumavesien puhdistusjärjestelmän maaliskuussa 2012. John Nurmisen Säätiö ja EuroChem sopivat kesäkuussa 2012, että ne palkkaavat yhdessä riippumattoman eurooppalaisen asiantuntijaorganisaation arvioimaan Fosforitin valumavesien käsittelyjärjestelmän toimivuutta.

Asiantuntijaorganisaation tehtävänanto valmisteltiin yhdessä EuroChemin kanssa talvella 2013. Asiantuntijaksi valittiin kesällä 2013 brittiläinen konsulttiyhtiö Atkins, joka aloitti arviointityönsä syksyllä 2013. Ensimmäiset näytteet Laukaanjoesta otettiin lokakuussa 2013, ja tulokset julkaistiin alkuvuodesta 2014. Työ jatkuu vuoden 2014 syksyyn asti.

 

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
Jätekipsivuoren fosforipäästöjen tukkiminen Fosforit-lannoitetehtaan alueella Venäjän Kingiseppissä.

Aikataulu
2012 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
1700 - 2000

Kustannukset:

Rahoitus:
EuroChem