Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Grodno putsari 003

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Grodnon, Molo­detšnon ja Vitebskin kaupungit, joiden puhdista­moilla investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon. Vuonna 2012 Pöyry Finland teki tekniset investointisuunnitelmat tehostetun ravinteidenpoiston toteuttamiseksi puhdistamoille. Lisäksi allekirjoitettiin investointisopimukset vesilaitosten kanssa.

Vuonna 2013 vesilaitokset toteuttivat investointien paikallissuunnittelun, joka tarvitaan virallisten investointilupien saamiseksi. Säätiö tuki vesilaitoksia laitetoimituksiin ja rakennustöihin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisessä EU-säännösten mukaisesti sekä sopimusten allekirjoittamisessa toimittajien kanssa. Syksyllä 2013 toimitettiin vesilaitoksille laitteiden ensimmäinen erä, ja laitokset aloittivat rakennustyöt ja laitteiden asennukset. Vuonna 2014 toimitetaan vesilaitoksille laitetoimitusten toinen erä. Samalla laitokset jatkavat rakennustöitä ja asennuksia. EU on antanut hankkeen investoinneille lisäaikaa syyskuuhun 2014 asti.

Kuva Grodnon jätevedenpuhdistamolta (Elena Kaskelainen).

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamoilla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Vesilaitokset allekirjoittivat kesällä 2013 sopimukset laitetoimituksista. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saadaan loppuun vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Alustavien arvioiden mukaan PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää fosforikuormaa jopa 500 tonnilla vuodessa. EU-Itämeriohjelman rahoittamaa PRESTO-hanketta johti Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö vastasi hankkeessa teknisten selvitysten teettämisestä sekä puhdistamoinvestoinneista.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:
4 550 000

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%