Hatsina

Vasemmalla Jaroslav Kononov ja oikealla Grigori Osmanov Hatsinan vesilaitokselta. Keskellä John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Elena Kaskelainen.

Vasemmalla Jaroslav Kononov ja oikealla Grigori Osmanov Hatsinan vesilaitokselta. Keskellä John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Elena Kaskelainen.
John Nurmisen Säätiön Hatsinan vesilaitokselle vuonna 2015 toimittama kemiallisen fosforinpoiston laitteisto vihittiin marraskuussa 2015 käyttöön Hatsinan jätevedenpuhdistamolla, jossa käynnistetään jätevesien tehostettu fosforinpoisto. Tehostetun ravinteidenpoiston jälkeen vesilaitokselta lähtevien jätevesien sisältämä fosforimäärä pienenee Itämeren suojelukomissio Helcomin suosittamalle tasolle (0,5 mg P/l).

Puhdistamon fosforinpoistojärjestelmän asennus- ja rakennustyöt tehtiin vuoden 2015 aikana. Hatsinan vesilaitoksen ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa säätiö on vastannut fosforinpoistoon liittyvistä laitehankinnoista ja vesilaitos asennusten, paikallissuunnittelun sekä rakennustöiden kustannuksista.

Kemialliseen fosforinpoistoon tarvittava, noin 100 000 euroa maksanut kemikaalisäiliö on rahoitettu säätiön vuonna 2013 käynnistämällä Horisontti-kampanjalla. Kampanjassa on kerätty yksityislahjoituksia Jätkäsaarenlaiturissa sijaitsevaan Horisontti-taideteokseen.

Projektin toinen osa, jossa puhdistamolle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja tehostetun typenpoiston mahdollistava biologinen puhdistus, toteutetaan vuonna 2017.

Yhteistyökumppaneina ja rahoittajina hankkeessa ovat vesilaitoksen ja säätiön lisäksi NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Agency) ja NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), jotka osallistuvat biologisen ravinteidenpoiston toteutukseen.

Hatsinan hankkeen myötä Suomenlahteen päätyvä vuotuinen fosforikuorma pienenee 25-30 tonnilla. Määrä vastaa Helsingin Viikinmäen puhdistamon jätevesien vuotuisia fosforipäästöjä. Säätiön osaprojektin kokonaiskustannus on noin 500 000 euroa.

”Hatsinan jätevesien fosforinpoisto on looginen jatko säätiön Pietarissa käynnistämälle Suomenlahden puhdistustyölle, koska kyseessä on Pietarin jälkeen Leningradin alueen suurin kaupunki. Hatsinan fosforinpoisto on siten tehokkain tapa vähentää Suomenlahteen päätyvää ravinnekuormitusta ja sen myötä merialueen leväkukintoja,” sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari.

Pietarin lounaispuolella sijaitsevassa Hatsinassa on noin 80 000 asukasta. Kaupungin jätevedet johdetaan Izhora-jokeen, jonka vedet virtaavat Nevan kautta Suomenlahteen. Säätiön yhteistyö Hatsinan vesilaitoksen aloitettiin vuonna 2009. Helmikuussa 2010 allekirjoitettiin aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta kaupungin puhdistamolla.  Vuonna 2011 säätiö rahoitti teknisen suunnitelman ja tarjousasiakirjat fosforinpoiston käyttöönotosta Hatsinan puhdistamolla. Säätiön hallitus hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi vuonna 2012. Vuonna 2013 allekirjoitettiin Hatsinan vesilaitoksen kanssa rahoitussopimus hankkeen toteuttamisesta.

 

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)

Kustannukset:

Rahoitus: