kingisepp, venäjä

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos käynnistävät tehostetun fosforinpoiston Kingiseppin puhdistamolla Luoteis-Venäjällä, lähellä Viron rajaa. Säätiön hallitus hyväksyi Kingiseppin vesilaitoksen hanke-esityksen toukokuussa 2016.

Kingiseppin vesilaitos on hanke-esityksessään sitoutunut Itämeren suojelukomission HELCOMin suositusten mukaiseen jätevedenpuhdistuksen toteuttamiseen puhdistamolla, fosforinpoistoon liittyvien rakennus- ja käyttökulujen kattamiseen sekä kuukausittaiseen jäteveden fosforitason raportoimiseen. Säätiö rahoittaa ja hankkii puhdistuksessa tarvittavat laitteet. Hankkeen kokonaiskustannus säätiölle on 170 000 euroa.

Käytännössä fosforinpoisto voitaneen käynnistää vuonna 2017, kun puhdistuslaitteet ja niille tarvittavat tulli- ja verovapautukset on saatu hankittua. Tehostetun puhdistuksen avulla voidaan vähentää noin 13 tonnia vuotuista fosforikuormitusta Suomenlahteen, mikä vastaa puolta koko Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosikuormasta.

Kingiseppin fosforinpoiston tehostaminen on luonteva jatko säätiön aiemmille Venäjän hankkeille jätevesien puhdistuksen tehostamiseksi Pietarissa, Hatsinassa ja Viipurissa, koska Kingisepp on näiden kaupunkien jälkeen yksi Leningradin alueen suurimmista asutuskeskuksista ja Itämeren kuormittajista. Tällä hetkellä 50 000 asukkaan jätevedet päätyvät Laukaanjoen kautta Suomenlahteen ilman tehokasta puhdistusta.

Säätiö on toiminut Kingiseppin alueella aiemminkin, kun kaupungin lähettyvillä sijaitsevalta Fosforitin lannoitetehtaalla paljastui vuonna 2012 Laukaanjokeen ja Suomenlahteen valunut suuren mittaluokan fosforipäästö ja säätiö käynnisti yhteistyön tehtaan johdon kanssa. Päästö saatiin ohjattua nopeasti puhdistukseen, ja säätiö ja Fosforitin tehtaan omistava EuroChem auditoivat yhdessä tehtaalle rakennetun puhdistusjärjestelmän. Raportti asiasta julkaistiin syksyllä 2015.

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
Kingiseppin kaupungin vesilaitoksella toteutetulla tehostetulla fosforinpoistolla voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti vähentää 13,5 t/a Suomenlahteen päätyvää fosforikuormaa. Hanke on viime vuosina Leningradin alueella toteutettujen fosforinpoistohankkeiden (Pietari, Hatsina, käynnissä oleva Viipuri) jälkeen seuraavaksi kustannustehokkain Suomenlahden fosforikuorman vähentämisessä.

Aikataulu
2017

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
13,5 t/a

Kustannukset:
190 000

Rahoitus:
JNS, Kingiseppin vesilaitos