Varsova

IMG_8395

Varsovan kaupunki oli vielä viitisen vuotta sitten suuri Itämeren saastuttaja, koska valtaosa sen jätevesistä päästettiin ilman minkäänlaista käsittelyä Veiksel-jokeen. Säätiö oli yhteydessä kaupungin hallintoon vuonna 2007, ja vuonna 2008 allekirjoitettiin aiesopimus liittyen fosforinpoiston tehostamiseen kaupungin jäte-vedenpuhdistamoilla. Vuonna 2008 säätiö teetätti teknisen selvityksen, joka otettiin huomioon kaupungin tärkeimmän jätevedenpuhdistamon Czajkan (Töyhtöhyyppä) jälleenrakennussuunnitelmissa. Czajkan jälleenrakennus valmistui vuonna 2012 ja puhdistamon ravinteenpoisto on kaikkien HELCOMin suositusten mukainen ja on vähentänyt fosforikuormitustaan yli 60 prosenttia. Moderniin vesi-infrastruktuuriin on EU:hun vuonna 2004 liittyneen Puolan pääkaupungissa investoitu viimeisen seitsemän vuoden aikana miljardeja euroja. Czajka on tähän mennessä maksanut 800 miljoonaa euroa, josta EU rahoitti kolmasosan. Varsovan alueen investoinnit ovatkin olleet Euroopan viime vuosien merkittävimpiä ympäristöinvestointeja. Kuten Helsingin Viikinmäessä, Varsovassa hyödynnetään myös jätevesilietteestä saatavaa energiaa. Varsovan kaupungin infrastruktuurijohtaja Leszek Drogoszin mukaan Varsovan Czajkalla kierrätys toimii: esimerkiksi 30% Varsovan vuosittain katuvalaistukseen tarvittavasta energiasta saadaan hyödyntämällä mädätyksen jälkeen syntyvää biokaasua. Tämä vastaa vuosittain 140 junavaunullista kivihiiltä.

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
Tehostettu ravinteidenpoisto kaupungin jätevedenpuhdistamoilla.

Aikataulu
2008 - 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:

Rahoitus:
Varsovan vesilaitos, EU