Viipuri

Säiliö 4 (2)

 

Viipurin jätevedenpuhdistamolla puhdistamolla käynnistyi syksyllä 2016 jätevesien tehostettu ravinteidenpoisto, minkä jälkeen vesilaitokselta lähtevien jätevesien sisältämä fosforimäärä pienenee Itämeren suojelukomissio Helcomin suosittamalle tasolle (0,5 mg fosforia /lähtevä jätevesilitra).

Viipurissa on noin 80 000 asukasta. Kaupungin jätevedet kulkeutuvat Viipurinlahden kautta suoraan Suomen rannikkoalueille. Tehostetussa jätevedenpuhdistuksessa vähennetään Viipurinlahteen päätyvää Suomenlahden vuotuista fosforikuormaa noin 20 tonnia. Se on lähes saman verran kuin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuosipäästöt.

Puhdistamon fosforinpoistojärjestelmän toimitus sekä asennus- ja rakennustyöt on tehty heinä-lokakuussa 2016. Viipurin vesilaitoksen ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa säätiö on vastannut tehostettuun fosforinpoistoon liittyvistä laitehankinnoista ja vesilaitos asennusten sekä rakennustöiden kustannuksista. Projektin toinen osa, jossa puhdistamolle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja paremman typenpoiston mahdollistava tehostettu biologinen puhdistus, toteutetaan vuonna 2017. Säätiön osaprojektin kokonaiskustannus on noin 140 000 euroa.

Yhteisprojekti käynnistyi vuonna 2010

Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa 2010 aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta sekä toteutussopimus puhdistamon fosforinpoistokokeista. Koetoiminta toteutettiin säätiön toimittamalla laitteistolla ja Suomen ympäristöministeriön rahoituksella talvella 2010–2011. Kokeiden tulosten pohjalta teetettiin tekninen prosessisuunnitelma sekä tarjousasiakirjat fosforinpoiston tehostamisesta Viipurin puhdistamolla vuonna 2011.

Keväällä 2012 Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin investointisopimus. Sopimuksen toteuttaminen on kuitenkin viivästynyt Viipurin vesilaitoksen toistuvien johtajavaihdosten sekä puhdistamon pääviemäriputken rikkoontumisen vuoksi. Helmikuussa 2014 Viipurissa juhlistettiin uuden kokoojaviemärin valmistumista. Säätiön hanketta päästiin sen jälkeen jatkamaan puhdistamon uuden johdon kanssa, mutta laitetoimitukset saatiin käyntiin vasta tänä vuonna johtuen vero- ja tullivapautuspäätösten viivästymisestä.

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)

Kustannukset:

Rahoitus: