Käynnissä olevat hankkeet

 Tykkää

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä päästöjen vähentämiseksi. Säätiö on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta, ja on tässä ajassa käynnistänyt useita Puhdas Itämeri -hankkeita. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Säätiön Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa.

Puhdas Itämeri -työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.


TUTUSTU KÄYNNISSÄ OLEVIIN PUHDAS ITÄMERI -HANKKEISIIN

Vantaanjoen kipsihanke

Hankkeessa käsitellään vuosina 2018-2020 kipsillä lähes 3500 hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen peltoja.
Lue lisää »

Lähikalahanke

Hankkeessa kierrätetään merkittävä määrä ravinteita merestä maalle särkikalojen kalastuksella ja edistetään vajaasti hyödynnetyn särkikalan elintarvikekäyttöä.
Lue lisää »

BEST-hanke

Hankkeessa tehostetaan teollisten ja kunnallisten jätevesien puhdistusta koko Itämeren alueella.
Lue lisää »

SEABASED-hanke

Tutkimushanke meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.
Lue lisää »

Biokaasutuotannon riskiselvitys

Säätiön teettämän riskiarvion mukaan biokaasulaitosten toiminta lisää merkittävästi vesistöjä rehevöittävien ravinteiden, typen ja fosforin päästöjä vesistöihin Itämeren alueella.
Lue lisää »