Käynnissä olevat hankkeet

 Tykkää

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa toimitaan Itämeren rehevöitymisen estämiseksi vähentämällä Itämereen päätyviä ravinnepäästöjä mahdollisimman tehokkaasti. Säätiön tavoitteena on merkittävästi ja konkreettisesti edistää Itämeren suojelukomission (Helcom) asettamaa tavoitetta saavuttaa Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Säätiö on saanut valmiiksi 14 Itämeren suojeluhanketta vuosina 2005–2015. Hankkeilla on vähennetty Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta yli 2 000 tonnilla. Ensimmäinen Puhdas Itämeri -hanke käynnistettiin vuonna 2005 Pietarissa, ja sen tavoite, yli 1 000 fosforitonnin vuosittainen päästövähennys, saavutettiin vuonna 2011. Kaiken kaikkiaan Pietarin kaupungin fosforikuorma Itämereen on pienentynyt 1700 tonnilla (70 %:illa) vuodesta 2004, mikä vastaa miltei 30 % vähennystä Suomenlahden  fosforikuormassa (HELCOM). Säätiön Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

NutriTrade

Lähikalahanke

BEST-HANKE

Hatsina

Viipuri

Udarnik

 KingiseppKingisepp_puhdistamo