Käynnissä olevat hankkeet

 Tykkää

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä päästöjen vähentämiseksi. Säätiö on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta, ja on tässä ajassa käynnistänyt 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 19 on jo saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Säätiön Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa.

Konkreettiset Puhdas Itämeri -hankkeet suunnitellaan aina niin, että investoiduilla varoilla saavutetaan mahdollisimman suuri parannus Itämeren tilaan. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

Tutustu Puhdas Itämeri -hankkeisiin

NutriTrade

Lähikalahanke

BEST-HANKE

Hatsina

Viipuri

Udarnik

Kingisepp_puhdistamo

Kingisepp

peltojen kipsikäsittely

Seabased-hanke