Käynnissä olevat hankkeet

 Tykkää

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä päästöjen vähentämiseksi. Säätiö on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta, ja on tässä ajassa käynnistänyt 25 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 17 on jo saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Säätiön Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa. Säätiön Lähikalahankkeessa kalastetaan vajaasti hyödynnettyä särkikalaa eettiseksi lähiruoaksi kuluttajille ja kierrätetään ravinteet merestä takaisin hyötykäyttöön. Maatalouden parissa säätiö tukee peltojen kipsikäsittelyä, toimenpidettä, jolla voidaan merkittävästi pienentää ravinteiden valumista pelloilta Saaristomereen. Tekeillä on myös Nutribute-joukkorahoitusalusta, joka tuo yhteen tehokkaat ravinteiden vähentämistoimet ja niiden vapaaehtoiset rahoittajat.

Konkreettiset Puhdas Itämeri -hankkeet suunnitellaan aina niin, että investoiduilla varoilla saavutetaan mahdollisimman suuri parannus Itämeren tilaan. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

NutriTrade

Lähikalahanke

BEST-HANKE

Hatsina

Viipuri

Udarnik

Kingisepp_puhdistamo

Kingisepp

SAVE-HANKE