NutriTrade

 Tykkää

NutriTrade-hankkeessa luodulla Nutribute-verkkoalustalla kaikki Itämeri-toimijat voivat esitellä ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä toimenpiteitään. Alustan kautta kansalaiset ja erilaiset organisaatiot voivat tukea valitsemiaan keinoja. Lisäksi hankkeessa testataan uusia toimintatapoja ravinnekuormituksen leikkaamiseksi. 

NutriTrade-hankkeen tavoitteena on Itämeren laajuisen vapaaehtoisen ravinnepäästökaupan käynnistäminen. Hankkeessa on luotu verkkoalusta, jolla voidaan kanavoida rahoitusta tehokkaaseen ravinteiden poistoon aluksi Suomessa ja Ruotsissa sekä myöhemmin koko valuma-alueella. Rahoitusta ravinnepäästöjä vähentäviin toimiin haetaan julkisilta tahoilta, yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, jotka haluavat suojella Itämerta tai pyrkivät neutraloimaan ravinnejalanjälkensä (oman Itämeri-jalanjäljen koon voi selvittää Itämeri-laskurilla).

NutriTrade kannustaa kansalaisia ja erilaisia organisaatioita arvioimaan ravinnepäästönsä, toteuttamaan päästövähennystoimia ja kompensoimaan jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla jotakin päästövähennyshanketta. Nutribute-alusta tarjoaa työkalun sopivan päästövähennyshankkeen löytämiseen. Ensimmäisenä ravinnepäästöjen neutralointi-ideaan tarttuivat Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja HSY. Heidän tekemänsä tukipäätöksen myötä Helsingistä tulee Itämeren ensimmäinen fosforineutraali kaupunki yhdyskuntajätevesien osalta. Helsingin kaupungin ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa Helsinki neutraloi Viikinmäen puhdistamon fosforijalanjäljen rahoittamalla valkovenäläisen Vitebskin jätevesien puhdistusta.

Alustan nimi Nutribute yhdistää ravinteet (nutrients) sekä osallistumisen ja lahjoittamisen (contribute). Alusta otettiin käyttöön vuonna 2017 osoitteessa nutribute.org. Samaan aikaan jatketaan prosessia, joka tähtää vesiensuojelun ohjauskeinojen kehittämiseen. Hankkeen piloteissa toteutetaan ravinnevalumien vähentämistä ja ravinteiden poistamista Itämerestä edistäviä toimia. Kala- ja simpukkapilotteihin rekrytoidaan osallistujia ja peltojen kipsikäsittelypilotissa keskitytään vaikutusten seurantaan (sisältäen mm. valumavesien laatuun, pohjavesiin, peltomaan kuntoon ja toksisuustesteihin liittyvät tutkimukset). Hankkeen sidosryhmille viestitään aktiivisesti tapaamisissa, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjein.

NutriTrade on kolmivuotinen EU-hanke (2015–2018). Sen päärahoittaja on Interreg Central Baltic -ohjelma, ja hanketta toteuttaa kolme suomalaista ja kaksi ruotsalaista asiantuntijaorganisaatiota. Vetovastuu on John Nurmisen Säätiöllä ja Suomesta ovat lisäksi mukana Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus, Ruotsista Sveriges Lantbruksuniversitet ja Anthesis Enveco.

Seuraa NutriTrade-hanketta

www.nutritradebaltic.eu
Facebook & Twitter 
www.nutribute.org

Lisätietoja:
Anna Saarentaus
Projektipäällikkö, NutriTrade-hanke
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Tel. +358-40-7190208

”Ravinnepäästökauppa voi vähentää tavoiteltujen vähennysten kustannuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suunnittelemalla kaupankäyntimalleja jotka houkuttelevat kehittämään uusia ja innovatiivisia ravinteiden vähennystoimenpiteitä voidaan saada uusia mahdollisuuksia Itämeren ekosysteemin tervehdyttämiseen.”

Katarina Elofsson, Apulaisprofessori, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Luonnonvarakeskus pyrkii osaamisellaan tukemaan fiksujen ympäristö­ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tässä hankkeessa vastuullamme on luodata Itämeren taloudellista ja institutionaalista ekosysteemiä, johon joustavia ohjausmekanismeja aiotaan istuttaa. Tuemme hanketta tutkimushistoriamme sekä yhteistyöverkostojemme kautta. Kun joustavia mekanismeja suunnitellaan Itämeren tasolla, kannattaa ottaa oppia olemassa olevista päästökauppajärjestelmistä muualla maailmassa. Mukana Lukesta ovat tutkijat Antti Iho ja Lassi Ahlvik, jotka ovat aiemmin tutkineet joustavien mekanismien soveltamista ympäristökysymyksissä ja mm. vertailleet suojeluinstituutioita Itämeren alueella ja Yhdysvalloissa.

Tutkijoiden näkökulmasta projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edesauttaa ja tehostaa vesiensuojelua Itämeren alueella. Projektissa rakennettava mekanismi mahdollistaa suojelutoimia, jotka olisivat hankalia toteuttaa julkisella rahoituksella. Projekti voi parhaimmillaan innostaa kansalaisiaan suojelemaan heille rakkaita vesistöjä sekä toimia esikuvana julkisin varoin toteutettavalle ympäristönsuojelulle.”

Antti Iho, Erikoistutkija, Luke

EU logotNutriTrade_logo_NOBS_basic_rgb