Peltojen kipsikäsittely

 Tykkää

Peltojen kipsikäsittelyssä on potentiaalia uudeksi, merkittäväksi keinoksi vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Kipsin levitys on viljelijälle helppoa, ja vaikutukseltaan toimenpide on nopea ja tehokas. Kipsi parantaa peltomaan ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin. Alustavien tulosten mukaan kipsi voi vähentää pelloilta tulevan maa-ainesfosforin kuormitusta jopa 50 %, muttei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa tai heikennä satoja. Fosforikuormituksen vähentämisessä kipsitys on edullisempi kuin yksikään nyt käytössä oleva vesiensuojelukeino, koska levitetty kipsi vaikuttaa ainakin viiden vuoden ajan ja raaka-aine syntyy teollisuuden sivuvirtana.

Peltojen kipsikäsittelyä on testattu laajassa mittakaavassa Säätiön johtamassa NutriTrade -hankkeessa sekä Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen SAVE -tutkimushankkeessa. Liedossa ja Paimiossa levitettiin syksyllä 2016 kipsiä runsaan 1500 hehtaarin alueelle yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Kipsikäsittelyn vesistövaikutuksia seurataan ja tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja ehdotus sen liittämiseksi osaksi maatalouden tukijärjestelmiä. NutriTrade-hanke saa rahoitusta Interreg Central Baltic -ohjelmasta ja SAVE on osa hallituksen kiertotalouden kärkihanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriö.