Näin ENSI toimii

 Tykkää

Näin ENSI toimii käytännössä

ENSI-palvelua käyttävät alukset lähettävät sähköisen reittisuunnitelmansa järjestelmään, joka tarkastaa reitin ja lähettää tiedon tarkastuksen tuloksista aluksille. Alukset saavat palvelusta myös ajantasaista ja reittikohtaista tietoa säästä, jäästä, jäänmurtajien suosittelemista reittipisteistä ja merivaroituksista. Meriliikennekeskusten alusliikenneohjaajat näkevät alusten lähettämän reittisuunnitelman osana merialueen reaaliaikaista tilannekuvaa. Liikenteenohjausjärjestelmä valvoo reittisuunnitelman toteutumista ja ilmoittaa alusliikenneohjaajalle, mikäli laiva poikkeaa suunnitellulta reitiltään. Tällä hetkellä meriliikenteen ohjaukselle ei ilmoiteta alusten suunnittelemia reittejä, vaan ainoastaan aluksen määränpää.

ENSI onboard