Hyödyllisiä Itämeri-linkkejä

 Tykkää

Päivittyvät tuotteet sekä Itämeren fysikaalisia ominaisuuksia käsittelevät meri- ja jääaiheiset sisällöt: ilmatieteenlaitos.fi.

Itämeren suojelua koskeva sisältö: www.ym.fi/itamerensuojelu.

Tietoa merenhoidosta, Itämeren tilasta ja sen seurannasta sekä öljyvahinkojen torjunnasta merellä ja merentutkimuksesta Suomessa: www.ymparisto.fi/meri.

Tietoa Itämeren tilasta: www.ymparisto.fi/itamerentila.

Levätilanne: www.ymparisto.fi/levatilanne.

Levähavaintojen ilmoittaminen: www.meriwiki.fi.

Meren elämään ja sitä uhkaaviin tekijöihin liittyviä sisältöjä sekä Itämeri-sanakirjan aineistoa: www.meriwiki.fi.

Tutkimusalus Arandan ja Muikun aineistot: www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Tutkimusalukset.

Itämeri ja ilmastonmuutos: ilmasto-opas.fi.