Valmistuneet hankkeet

 Tykkää

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä päästöjen vähentämiseksi. Säätiö on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta, ja on tässä ajassa käynnistänyt useita Puhdas Itämeri -hankkeita. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Säätiön Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa.

Puhdas Itämeri -työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

 


Valmistuneet hankkeet

NutriTrade

Hankkeessa on luotu Itämeren suojeluhankkeiden joukkorahoitusalusta ja pilotoitu neljää uutta tapaa vähentää rehevöitymistä.
Lue lisää »

Pietarin jätevedenpuhdistamo

Säätiön toiminnan edellytykset Pietarissa loivat siellä jo pitkään toimineet kansainväliset rahoittajat. Esimerkiksi ympäristöministeriö aloitti yhteistyön Pietarin vesihuoltolaitoksen kanssa jo vuonna 1991.
Lue lisää »

Fosforit-lannoitetehdas, Kingisepp

Vuoden 2012 alussa Laukaanjoessa havaittiin noin 1 700 tonnin vuotuinen fosforipäästö, joka oli peräisin EuroChemin omistamalta Fosforitin lannoitetehtaalta.
Lue lisää »

Kohtla-Järve, Viro

Kohtla-Järven puhdistamolla tehostettiin jätevesien puhdistusta ja lietteenkäsittelyä PURE-hankkeen tuella vuosina 2010 - 2012. Vuonna 2012 Kohta-Järven vesilaitos poistettiin HELCOMin "hot spot" -listalta.
Lue lisää »

Jurmala, Latvia

Jurmalassa investoitiin biologisen ravinteidenpoiston tehostamiseen vuosien 2011 - 2012 aikana (PURE-hanke).
Lue lisää »

Riika, Latvia

Riian vesilaitoksella investoitiin PURE-hankkeen puitteissa tehostettuun kemialliseen fosforinpoistoon, lietteenpoiston parantamiseen sekä tulevan jätevesimäärän tarkempaan mittaukseen.
Lue lisää »

Gdansk ja Szczecin, Puola

PURE-hankkeessa Szczecin ja Gdansk vähensivät Itämereen päätyvää fosforikuormitusta HELCOMin suosittamalle tasolle tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä.
Lue lisää »

Varsova

Varsovan kaupunki oli vielä viitisen vuotta sitten suuri Itämeren saastuttaja, koska valtaosa sen jätevesistä päästettiin ilman minkäänlaista käsittelyä Veiksel-jokeen.
Lue lisää »

Brest

Brestin puhdistamolla tehostettiin fosforinpoistoa rakentamalla laitokselle kemiallinen fosforinpoisto EU-rahoitteisen PURE-hankkeen tuella.
Lue lisää »

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Grodnon, Molo­detšnon ja Vitebskin kaupungit, joiden puhdista­moilla investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon.
Lue lisää »

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta.
Lue lisää »

Hatsina

John Nurmisen Säätiön Hatsinan vesilaitokselle vuonna 2015 toimittama kemiallisen fosforinpoiston laitteisto vihittiin marraskuussa 2015 käyttöön Hatsinan jätevedenpuhdistamolla
Lue lisää »

Viipuri

Viipurin jätevedenpuhdistamolla puhdistamolla käynnistyi syksyllä 2016 jätevesien tehostettu ravinteidenpoisto.
Lue lisää »

Udarnikin kanala Pobedan kylässä

Puhdistamohankkeiden lisäksi säätiö aloitti vuonna 2011 selvityksen Leningradin alueen eläintilojen päästöjen vähentämiseen tähtäävän hankkeen käynnistämiseksi. Kohteiksi valittiin neljä riskikanalaa...
Lue lisää »

Kingisepp, Venäjä

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos käynnistävät tehostetun fosforinpoiston Kingiseppin puhdistamolla Luoteis-Venäjällä, lähellä Viron rajaa.
Lue lisää »

Vitebsk

Vitebskin puhdistamon fosforinpoiston tukeminen.
Lue lisää »