Valmistuneet ja uudet hankkeet kartalla

 Tykkää

Hankkeet kartalla

 
Käynnissä
 
Koulutus
 
Kumppanuus
 
Valmis

Kingisepp, Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Käynnissä

Kohde:
Kingiseppin kaupungin vesilaitoksella toteutetulla tehostetulla fosforinpoistolla voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti vähentää 13,5 t/a Suomenlahteen päätyvää fosforikuormaa. Hanke on viime vuosina Leningradin alueella toteutettujen fosforinpoistohankkeiden (Pietari, Hatsina, käynnissä oleva Viipuri) jälkeen seuraavaksi kustannustehokkain Suomenlahden fosforikuorman vähentämisessä.

Aikataulu
2017

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
13,5 t/a

Kustannukset:
190 000

Rahoitus:
JNS, Kingiseppin vesilaitos

kingisepp, venäjä

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos käynnistävät tehostetun fosforinpoiston Kingiseppin puhdistamolla Luoteis-Venäjällä, lähellä Viron rajaa. Säätiön hallitus hyväksyi Kingiseppin vesilaitoksen hanke-esityksen toukokuussa 2016.

Kingiseppin vesilaitos on hanke-esityksessään sitoutunut Itämeren suojelukomission HELCOMin suositusten mukaiseen jätevedenpuhdistuksen toteuttamiseen puhdistamolla, fosforinpoistoon liittyvien rakennus- ja käyttökulujen kattamiseen sekä kuukausittaiseen jäteveden fosforitason raportoimiseen. Säätiö rahoittaa ja hankkii puhdistuksessa tarvittavat laitteet. Hankkeen kokonaiskustannus säätiölle on 170 000 euroa.

Käytännössä fosforinpoisto voitaneen käynnistää vuonna 2017, kun puhdistuslaitteet ja niille tarvittavat tulli- ja verovapautukset on saatu hankittua. Tehostetun puhdistuksen avulla voidaan vähentää noin 13 tonnia vuotuista fosforikuormitusta Suomenlahteen, mikä vastaa puolta koko Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosikuormasta.

Kingiseppin fosforinpoiston tehostaminen on luonteva jatko säätiön aiemmille Venäjän hankkeille jätevesien puhdistuksen tehostamiseksi Pietarissa, Hatsinassa ja Viipurissa, koska Kingisepp on näiden kaupunkien jälkeen yksi Leningradin alueen suurimmista asutuskeskuksista ja Itämeren kuormittajista. Tällä hetkellä 50 000 asukkaan jätevedet päätyvät Laukaanjoen kautta Suomenlahteen ilman tehokasta puhdistusta.

Säätiö on toiminut Kingiseppin alueella aiemminkin, kun kaupungin lähettyvillä sijaitsevalta Fosforitin lannoitetehtaalla paljastui vuonna 2012 Laukaanjokeen ja Suomenlahteen valunut suuren mittaluokan fosforipäästö ja säätiö käynnisti yhteistyön tehtaan johdon kanssa. Päästö saatiin ohjattua nopeasti puhdistukseen, ja säätiö ja Fosforitin tehtaan omistava EuroChem auditoivat yhdessä tehtaalle rakennetun puhdistusjärjestelmän. Raportti asiasta julkaistiin syksyllä 2015.

Lviv, Ukraina

Hankkeen tiedot

Tila:
Käynnissä

Kohde:
John Nurmisen Säätiön hallitus hyväksyi Lvivin biokaasulaitoksen fosforinpoiston säätiön hankkeeksi keväällä 2015.
Lisätietoja projektista tulossa tälle sivulle.

Aikataulu
2017

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
Lähteellä 110 t/a, Itämeren 55 t/a vähennys vuotuiseen kuormitukseen

Kustannukset:
540 000 euroa

Rahoitus:
JNS, Lvivin vesilaitos

lviv, ukraina

John Nurmisen Säätiön hallitus hyväksyi Lvivin biokaasulaitoksen fosforinpoiston säätiön hankkeeksi keväällä 2015.
Lisätietoja projektista tulossa tälle sivulle.

Jurmala, Latvia

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011 - 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%

Jurmala, Latvia

Jurmala
Jurmala

Jurmalassa investoitiin biologisen ravinteidenpoiston tehostamiseen vuosien 2011 – 2012 aikana (PURE-hanke).

Kohtla-Järve, Viro

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011- 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%

Kohtla-Järve

Kohtla-Järven puhdistamolla tehostettiin jätevesien puhdistusta ja lietteenkäsittelyä PURE-hankkeen tuella vuosina 2010 – 2012. Vuonna 2012 Kohta-Järven vesilaitos poistettiin HELCOMin ”hot spot” -listalta.

Gdansk ja Szczecin, Puola

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011- 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%

Gdansk ja Szczecin, Puola

2012-12-04 09.06.37

PURE-hankkeessa Szczecin ja Gdansk vähensivät Itämereen päätyvää fosforikuormitusta HELCOMin suosittamalle tasolle tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä. Szczecinin vesilaitos poistettiin vuonna 2012 HELCOMin ”hot spot” -listalta.

Gdansk ja Szczecin, Puola

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011- 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%

Gdansk ja Szczecin, Puola

2012-12-04 09.06.37

PURE-hankkeessa Szczecin ja Gdansk vähensivät Itämereen päätyvää fosforikuormitusta HELCOMin suosittamalle tasolle tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä. Szczecinin vesilaitos poistettiin vuonna 2012 HELCOMin ”hot spot” -listalta.

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
Koulutuskaupungeissa ei toistaiseksi investointeja tehostettuun fosforinpoistoon.

Kustannukset:

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

pic_ 048

Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Kuva: John Nurmisen Säätiö ja Lidan vesilaitos ovat neuvotelleet investointien tekemisestä Lidan jätevedenpuhdistamolla. Vasemmalta Lidan vesilaitoksen johtaja Juri Bertzevitsh, laboratoriopäällikkö Inna Voizak, insinööri Elena Mihnovez, Elena Kaskelainen (JNS), Marjukka Porvari (JNS) sekä Lidan kaupungin hallinnosta johtaja Aleksander Auhmenia. (Tuula Putkinen)

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
Koulutuskaupungeissa ei toistaiseksi investointeja tehostettuun fosforinpoistoon.

Kustannukset:

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

pic_ 048

Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Kuva: John Nurmisen Säätiö ja Lidan vesilaitos ovat neuvotelleet investointien tekemisestä Lidan jätevedenpuhdistamolla. Vasemmalta Lidan vesilaitoksen johtaja Juri Bertzevitsh, laboratoriopäällikkö Inna Voizak, insinööri Elena Mihnovez, Elena Kaskelainen (JNS), Marjukka Porvari (JNS) sekä Lidan kaupungin hallinnosta johtaja Aleksander Auhmenia. (Tuula Putkinen)

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
Koulutuskaupungeissa ei toistaiseksi investointeja tehostettuun fosforinpoistoon.

Kustannukset:

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

pic_ 048

Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Kuva: John Nurmisen Säätiö ja Lidan vesilaitos ovat neuvotelleet investointien tekemisestä Lidan jätevedenpuhdistamolla. Vasemmalta Lidan vesilaitoksen johtaja Juri Bertzevitsh, laboratoriopäällikkö Inna Voizak, insinööri Elena Mihnovez, Elena Kaskelainen (JNS), Marjukka Porvari (JNS) sekä Lidan kaupungin hallinnosta johtaja Aleksander Auhmenia. (Tuula Putkinen)

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
Koulutuskaupungeissa ei toistaiseksi investointeja tehostettuun fosforinpoistoon.

Kustannukset:

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Baranovitshi, Lida, Polotsk ja Slonim, Valko-Venäjä

pic_ 048

Baranovitshin, Polotskin, Lidan ja Slonimin vesilaitokset osallistuvat PRESTO-hankkeeseen kouluttamalla henkilökuntaansa tehostamaan jätevesien puhdistusta. PRESTO-hankkeen rahoilla toteutettiin vuonna 2013 myös valkovenäläisen Lidan kaupungin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu. Tarjousasiakirjat valmistuvat 2014. Lidan investoinnit on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeella, jonka rahoittaisivat joko EU tai jokin muu puhdistamoinvestointeja Valko-Venäjällä tukeva toimija.

Kuva: John Nurmisen Säätiö ja Lidan vesilaitos ovat neuvotelleet investointien tekemisestä Lidan jätevedenpuhdistamolla. Vasemmalta Lidan vesilaitoksen johtaja Juri Bertzevitsh, laboratoriopäällikkö Inna Voizak, insinööri Elena Mihnovez, Elena Kaskelainen (JNS), Marjukka Porvari (JNS) sekä Lidan kaupungin hallinnosta johtaja Aleksander Auhmenia. (Tuula Putkinen)

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamoilla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Vesilaitokset allekirjoittivat kesällä 2013 sopimukset laitetoimituksista. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saadaan loppuun vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Alustavien arvioiden mukaan PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää fosforikuormaa jopa 500 tonnilla vuodessa. EU-Itämeriohjelman rahoittamaa PRESTO-hanketta johti Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö vastasi hankkeessa teknisten selvitysten teettämisestä sekä puhdistamoinvestoinneista.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:
4 550 000

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Grodno putsari 003

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Grodnon, Molo­detšnon ja Vitebskin kaupungit, joiden puhdista­moilla investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon. Vuonna 2012 Pöyry Finland teki tekniset investointisuunnitelmat tehostetun ravinteidenpoiston toteuttamiseksi puhdistamoille. Lisäksi allekirjoitettiin investointisopimukset vesilaitosten kanssa.

Vuonna 2013 vesilaitokset toteuttivat investointien paikallissuunnittelun, joka tarvitaan virallisten investointilupien saamiseksi. Säätiö tuki vesilaitoksia laitetoimituksiin ja rakennustöihin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisessä EU-säännösten mukaisesti sekä sopimusten allekirjoittamisessa toimittajien kanssa. Syksyllä 2013 toimitettiin vesilaitoksille laitteiden ensimmäinen erä, ja laitokset aloittivat rakennustyöt ja laitteiden asennukset. Vuonna 2014 toimitetaan vesilaitoksille laitetoimitusten toinen erä. Samalla laitokset jatkavat rakennustöitä ja asennuksia. EU on antanut hankkeen investoinneille lisäaikaa syyskuuhun 2014 asti.

Kuva Grodnon jätevedenpuhdistamolta (Elena Kaskelainen).

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamoilla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Vesilaitokset allekirjoittivat kesällä 2013 sopimukset laitetoimituksista. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saadaan loppuun vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Alustavien arvioiden mukaan PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää fosforikuormaa jopa 500 tonnilla vuodessa. EU-Itämeriohjelman rahoittamaa PRESTO-hanketta johti Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö vastasi hankkeessa teknisten selvitysten teettämisestä sekä puhdistamoinvestoinneista.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:
4 550 000

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Grodno putsari 003

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Grodnon, Molo­detšnon ja Vitebskin kaupungit, joiden puhdista­moilla investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon. Vuonna 2012 Pöyry Finland teki tekniset investointisuunnitelmat tehostetun ravinteidenpoiston toteuttamiseksi puhdistamoille. Lisäksi allekirjoitettiin investointisopimukset vesilaitosten kanssa.

Vuonna 2013 vesilaitokset toteuttivat investointien paikallissuunnittelun, joka tarvitaan virallisten investointilupien saamiseksi. Säätiö tuki vesilaitoksia laitetoimituksiin ja rakennustöihin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisessä EU-säännösten mukaisesti sekä sopimusten allekirjoittamisessa toimittajien kanssa. Syksyllä 2013 toimitettiin vesilaitoksille laitteiden ensimmäinen erä, ja laitokset aloittivat rakennustyöt ja laitteiden asennukset. Vuonna 2014 toimitetaan vesilaitoksille laitetoimitusten toinen erä. Samalla laitokset jatkavat rakennustöitä ja asennuksia. EU on antanut hankkeen investoinneille lisäaikaa syyskuuhun 2014 asti.

Kuva Grodnon jätevedenpuhdistamolta (Elena Kaskelainen).

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PRESTO-hankkeessa (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamoilla: Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Vesilaitokset allekirjoittivat kesällä 2013 sopimukset laitetoimituksista. Rakennustyöt ja laitteiden asentaminen puhdistamoille käynnistyivät syksyllä 2013 ja saadaan loppuun vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Alustavien arvioiden mukaan PRESTO-hankkeen investoinneilla pienennetään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää fosforikuormaa jopa 500 tonnilla vuodessa. EU-Itämeriohjelman rahoittamaa PRESTO-hanketta johti Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö vastasi hankkeessa teknisten selvitysten teettämisestä sekä puhdistamoinvestoinneista.

Aikataulu
2011 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:
4 550 000

Rahoitus:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%

Grodno, Molodetshno ja Vitebsk, Valko-Venäjä

Grodno putsari 003

PRESTO-hankkeessa ovat mukana Grodnon, Molo­detšnon ja Vitebskin kaupungit, joiden puhdista­moilla investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon. Vuonna 2012 Pöyry Finland teki tekniset investointisuunnitelmat tehostetun ravinteidenpoiston toteuttamiseksi puhdistamoille. Lisäksi allekirjoitettiin investointisopimukset vesilaitosten kanssa.

Vuonna 2013 vesilaitokset toteuttivat investointien paikallissuunnittelun, joka tarvitaan virallisten investointilupien saamiseksi. Säätiö tuki vesilaitoksia laitetoimituksiin ja rakennustöihin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisessä EU-säännösten mukaisesti sekä sopimusten allekirjoittamisessa toimittajien kanssa. Syksyllä 2013 toimitettiin vesilaitoksille laitteiden ensimmäinen erä, ja laitokset aloittivat rakennustyöt ja laitteiden asennukset. Vuonna 2014 toimitetaan vesilaitoksille laitetoimitusten toinen erä. Samalla laitokset jatkavat rakennustöitä ja asennuksia. EU on antanut hankkeen investoinneille lisäaikaa syyskuuhun 2014 asti.

Kuva Grodnon jätevedenpuhdistamolta (Elena Kaskelainen).

Brest

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Hankkeessa säätiö toteutti fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. Kaikki PURE-hankkeen investoinnit saatiin päätökseen syyskuussa 2013, jolloin Brestin jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoistojärjestelmä. PURE-projektin päätyttyä säätiö jatkaa yhteistyötä Brestin vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston ohjausjärjestelmän parantamiseksi. PURE-hankkeessa saavutettiin yhteensä 300–500 tonnin fosforikuormituksen vuosittainen vähenemä.

Aikataulu
2011- 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500 (PURE kaikki kohteet)

Kustannukset:
PURE-hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella ja sen kokonaisbudjetti oli 3,2 MEUR. John Nurmisen Säätiön budjetti hankkeessa oli 0,6 MEUR.

Rahoitus:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%

Brest

pic_ 118

Brestin puhdistamolla tehostettiin fosforinpoistoa rakentamalla laitokselle kemiallinen fosforinpoisto EU-rahoitteisen PURE-hankkeen tuella. Vuonna 2012 EU:n Itämeriohjelmasta myönnettiin Brestin vesilaitokselle lisäaikaa investointien toteuttamiselle kesäkuun 2013 loppuun, ja vuonna 2013 lisäaikaa jatkettiin syyskuuhun 2013 saakka. Investoinnit Brestissä saatiin valmiiksi syyskuussa 2013, jolloin lopputarkastuksen jälkeen avattiin Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoisto.

Vuonna 2014 säätiö ja Brestin vesilaitos investoivat lisäksi saostuskemikaalin kulutusta ja tarvetta mittaavien analysaattorien ja niiden käyttöön tarvittavien ohjelmistojen hankkimiseen Brestin jätevedenpuhdistamolle sekä kemikaalien varastoinnin parantamiseen.

Riika, Latvia

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Riian vesilaitoksella investoitiin PURE-hankkeen puitteissa tehostettuun kemialliseen fosforinpoistoon, lietteenpoiston parantamiseen sekä tulevan jätevesimäärän tarkempaan mittaukseen. PURE-hankkeen toteuttamisen lisäksi säätiöllä oli Riian vesilaitoksen kanssa erillinen, vuonna 2009 allekirjoitettu sopimus fosforinpoiston tehostamisesta. Nämä investoinnit toteutettiin 2012, jolloin säätiö allekirjoitti rahoitussopimuksen Riian vesilaitoksen kanssa. Vuoden 2012 kesällä ostettiin Riikaan avoimen tarjouskilpailun kautta vielä yksi uusi kemialliseen fosforinpoistoon tarkoitettu saostussäiliö, joka toimitettiin paikan päälle loppuvuodesta.

Aikataulu
2009 - 2013

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
100 - 200

Kustannukset:
410 000 EUR (ei sisällä Riian vesilaitoksen rahoittamia rakennuskustannuksia)

Rahoitus:
Riian vesilaitos, PURE EU-hanke, Ålandsbanken, JNS

Riika

LR_RigaWWTP_DSC04672_ISO

Riian vesilaitoksella investoitiin PURE-hankkeen puitteissa tehostettuun kemialliseen fosforinpoistoon, lietteenpoiston parantamiseen sekä tulevan jätevesimäärän tarkempaan mittaukseen.

PURE-hankkeen toteuttamisen lisäksi säätiöllä oli Riian vesilaitoksen kanssa erillinen, vuonna 2009 allekirjoitettu sopimus fosforinpoiston tehostamisesta. Nämä investoinnit toteutettiin 2012, jolloin säätiö allekirjoitti rahoitussopimuksen Riian vesilaitoksen kanssa. Vuoden 2012 kesällä ostettiin Riikaan avoimen tarjouskilpailun kautta vielä yksi uusi kemialliseen fosforinpoistoon tarkoitettu saostussäiliö, joka toimitettiin paikan päälle loppuvuodesta.

Varsova

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Tehostettu ravinteidenpoisto kaupungin jätevedenpuhdistamoilla.

Aikataulu
2008 - 2012

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
500

Kustannukset:

Rahoitus:
Varsovan vesilaitos, EU

Varsova

IMG_8395

Varsovan kaupunki oli vielä viitisen vuotta sitten suuri Itämeren saastuttaja, koska valtaosa sen jätevesistä päästettiin ilman minkäänlaista käsittelyä Veiksel-jokeen. Säätiö oli yhteydessä kaupungin hallintoon vuonna 2007, ja vuonna 2008 allekirjoitettiin aiesopimus liittyen fosforinpoiston tehostamiseen kaupungin jäte-vedenpuhdistamoilla. Vuonna 2008 säätiö teetätti teknisen selvityksen, joka otettiin huomioon kaupungin tärkeimmän jätevedenpuhdistamon Czajkan (Töyhtöhyyppä) jälleenrakennussuunnitelmissa. Czajkan jälleenrakennus valmistui vuonna 2012 ja puhdistamon ravinteenpoisto on kaikkien HELCOMin suositusten mukainen ja on vähentänyt fosforikuormitustaan yli 60 prosenttia. Moderniin vesi-infrastruktuuriin on EU:hun vuonna 2004 liittyneen Puolan pääkaupungissa investoitu viimeisen seitsemän vuoden aikana miljardeja euroja. Czajka on tähän mennessä maksanut 800 miljoonaa euroa, josta EU rahoitti kolmasosan. Varsovan alueen investoinnit ovatkin olleet Euroopan viime vuosien merkittävimpiä ympäristöinvestointeja. Kuten Helsingin Viikinmäessä, Varsovassa hyödynnetään myös jätevesilietteestä saatavaa energiaa. Varsovan kaupungin infrastruktuurijohtaja Leszek Drogoszin mukaan Varsovan Czajkalla kierrätys toimii: esimerkiksi 30% Varsovan vuosittain katuvalaistukseen tarvittavasta energiasta saadaan hyödyntämällä mädätyksen jälkeen syntyvää biokaasua. Tämä vastaa vuosittain 140 junavaunullista kivihiiltä.

Fosforit-lannoitetehdas, Kingisepp

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
Jätekipsivuoren fosforipäästöjen tukkiminen Fosforit-lannoitetehtaan alueella Venäjän Kingiseppissä.

Aikataulu
2012 - 2014

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
1700 - 2000

Kustannukset:

Rahoitus:
EuroChem

Fosforit-lannoitetehdas, Kingisepp

joukko kipsikasan juurella

Vuoden 2012 alussa Laukaanjoessa havaittiin noin 1 700 tonnin vuotuinen fosforipäästö, joka oli peräisin EuroChemin omistamalta Fosforitin lannoitetehtaalta. Säätiö tarjosi yhtiölle apua päästön käsittelemiseen ja järjesti yhtiön käyttöön fosforintuotannon vesistöpäästöjen hallintaan liittyvän parhaan suomalaisen asiantuntemuksen. Fosforitin asiantuntijat rakensivat tehtaan alueelle valumavesien puhdistusjärjestelmän maaliskuussa 2012. John Nurmisen Säätiö ja EuroChem sopivat kesäkuussa 2012, että ne palkkaavat yhdessä riippumattoman eurooppalaisen asiantuntijaorganisaation arvioimaan Fosforitin valumavesien käsittelyjärjestelmän toimivuutta.

Asiantuntijaorganisaation tehtävänanto valmisteltiin yhdessä EuroChemin kanssa talvella 2013. Asiantuntijaksi valittiin kesällä 2013 brittiläinen konsulttiyhtiö Atkins, joka aloitti arviointityönsä syksyllä 2013. Ensimmäiset näytteet Laukaanjoesta otettiin lokakuussa 2013, ja tulokset julkaistiin alkuvuodesta 2014. Työ jatkuu vuoden 2014 syksyyn asti.

 

Udarnikin kanala Pobedan kylässä

Hankkeen tiedot

Tila:
Käynnissä

Kohde:
Udarnikin kanala Pobedan kylässä.

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
20

Kustannukset:
430 000 euroa

Rahoitus:
Udarnik, NIB (BSAP Trust Fund), JNS

Udarnikin kanala pobedan kylässä

694

Puhdistamohankkeiden lisäksi säätiö aloitti vuonna 2011 selvityksen Leningradin alueen eläintilojen päästöjen vähentämiseen tähtäävän hankkeen käynnistämiseksi. Kohteiksi valittiin neljä riskikanalaa, joista Udarnikin kanalan kanssa jatkettiin neuvotteluja. Vuonna 2012 käynnistetyn yhteisprojektin tavoitteena on kanalan lanta-altaista vesistöihin ja Itämereen tulevien ravinnevalumien vähentäminen.

Selvitys lannankäsittelyn parantamisesta käynnistettiin kesäkuussa 2012. Udarnik rakensi alueelle uudet lannankäsittelyaltaat syksyllä 2012 ja aloitti kahden uuden lanta-altaan suunnittelun. Udarnikin kanalahankkeelle saatiin John Nurmisen Säätiön tuen lisäksi keväällä 2012 Ruotsin ja Suomen valtioiden perustaman Baltic Sea Action Plan Trust Fundin lisärahoitus. Säätiö ja Udarnikin kanalan omistajat selvittivät vuoden 2013 aikana yhdessä vaihtoehtoja, joilla minimoidaan vanhan ja uusien lanta-altaiden vuotoriskit ympäristöön. Vuoden 2014 aikana tilalle aiotaan toimittaa suodatusjärjestelmä, jonka avulla voidaan käsitellä lanta-altaiden valumavedet ja siten estää ravinnepäästöt ympäröiviin vesistöihin.

 

Viipuri

Hankkeen tiedot

Tila:
Käynnissä

Kohde:

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)

Kustannukset:

Rahoitus:

Viipuri

Säiliö 4 (2)

 

Viipurin jätevedenpuhdistamolla puhdistamolla käynnistyi syksyllä 2016 jätevesien tehostettu ravinteidenpoisto, minkä jälkeen vesilaitokselta lähtevien jätevesien sisältämä fosforimäärä pienenee Itämeren suojelukomissio Helcomin suosittamalle tasolle (0,5 mg fosforia /lähtevä jätevesilitra).

Viipurissa on noin 80 000 asukasta. Kaupungin jätevedet kulkeutuvat Viipurinlahden kautta suoraan Suomen rannikkoalueille. Tehostetussa jätevedenpuhdistuksessa vähennetään Viipurinlahteen päätyvää Suomenlahden vuotuista fosforikuormaa noin 20 tonnia. Se on lähes saman verran kuin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuosipäästöt.

Puhdistamon fosforinpoistojärjestelmän toimitus sekä asennus- ja rakennustyöt on tehty heinä-lokakuussa 2016. Viipurin vesilaitoksen ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa säätiö on vastannut tehostettuun fosforinpoistoon liittyvistä laitehankinnoista ja vesilaitos asennusten sekä rakennustöiden kustannuksista. Projektin toinen osa, jossa puhdistamolle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja paremman typenpoiston mahdollistava tehostettu biologinen puhdistus, toteutetaan vuonna 2017. Säätiön osaprojektin kokonaiskustannus on noin 140 000 euroa.

Yhteisprojekti käynnistyi vuonna 2010

Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa 2010 aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta sekä toteutussopimus puhdistamon fosforinpoistokokeista. Koetoiminta toteutettiin säätiön toimittamalla laitteistolla ja Suomen ympäristöministeriön rahoituksella talvella 2010–2011. Kokeiden tulosten pohjalta teetettiin tekninen prosessisuunnitelma sekä tarjousasiakirjat fosforinpoiston tehostamisesta Viipurin puhdistamolla vuonna 2011.

Keväällä 2012 Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin investointisopimus. Sopimuksen toteuttaminen on kuitenkin viivästynyt Viipurin vesilaitoksen toistuvien johtajavaihdosten sekä puhdistamon pääviemäriputken rikkoontumisen vuoksi. Helmikuussa 2014 Viipurissa juhlistettiin uuden kokoojaviemärin valmistumista. Säätiön hanketta päästiin sen jälkeen jatkamaan puhdistamon uuden johdon kanssa, mutta laitetoimitukset saatiin käyntiin vasta tänä vuonna johtuen vero- ja tullivapautuspäätösten viivästymisestä.

Hatsina

Hankkeen tiedot

Tila:
Käynnissä

Kohde:

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)

Kustannukset:

Rahoitus:

Hatsina

Vasemmalla Jaroslav Kononov ja oikealla Grigori Osmanov Hatsinan vesilaitokselta. Keskellä John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Elena Kaskelainen.

Vasemmalla Jaroslav Kononov ja oikealla Grigori Osmanov Hatsinan vesilaitokselta. Keskellä John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Elena Kaskelainen.
John Nurmisen Säätiön Hatsinan vesilaitokselle vuonna 2015 toimittama kemiallisen fosforinpoiston laitteisto vihittiin marraskuussa 2015 käyttöön Hatsinan jätevedenpuhdistamolla, jossa käynnistetään jätevesien tehostettu fosforinpoisto. Tehostetun ravinteidenpoiston jälkeen vesilaitokselta lähtevien jätevesien sisältämä fosforimäärä pienenee Itämeren suojelukomissio Helcomin suosittamalle tasolle (0,5 mg P/l).

Puhdistamon fosforinpoistojärjestelmän asennus- ja rakennustyöt tehtiin vuoden 2015 aikana. Hatsinan vesilaitoksen ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa säätiö on vastannut fosforinpoistoon liittyvistä laitehankinnoista ja vesilaitos asennusten, paikallissuunnittelun sekä rakennustöiden kustannuksista.

Kemialliseen fosforinpoistoon tarvittava, noin 100 000 euroa maksanut kemikaalisäiliö on rahoitettu säätiön vuonna 2013 käynnistämällä Horisontti-kampanjalla. Kampanjassa on kerätty yksityislahjoituksia Jätkäsaarenlaiturissa sijaitsevaan Horisontti-taideteokseen.

Projektin toinen osa, jossa puhdistamolle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja tehostetun typenpoiston mahdollistava biologinen puhdistus, toteutetaan vuonna 2017.

Yhteistyökumppaneina ja rahoittajina hankkeessa ovat vesilaitoksen ja säätiön lisäksi NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Agency) ja NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), jotka osallistuvat biologisen ravinteidenpoiston toteutukseen.

Hatsinan hankkeen myötä Suomenlahteen päätyvä vuotuinen fosforikuorma pienenee 25-30 tonnilla. Määrä vastaa Helsingin Viikinmäen puhdistamon jätevesien vuotuisia fosforipäästöjä. Säätiön osaprojektin kokonaiskustannus on noin 500 000 euroa.

”Hatsinan jätevesien fosforinpoisto on looginen jatko säätiön Pietarissa käynnistämälle Suomenlahden puhdistustyölle, koska kyseessä on Pietarin jälkeen Leningradin alueen suurin kaupunki. Hatsinan fosforinpoisto on siten tehokkain tapa vähentää Suomenlahteen päätyvää ravinnekuormitusta ja sen myötä merialueen leväkukintoja,” sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari.

Pietarin lounaispuolella sijaitsevassa Hatsinassa on noin 80 000 asukasta. Kaupungin jätevedet johdetaan Izhora-jokeen, jonka vedet virtaavat Nevan kautta Suomenlahteen. Säätiön yhteistyö Hatsinan vesilaitoksen aloitettiin vuonna 2009. Helmikuussa 2010 allekirjoitettiin aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta kaupungin puhdistamolla.  Vuonna 2011 säätiö rahoitti teknisen suunnitelman ja tarjousasiakirjat fosforinpoiston käyttöönotosta Hatsinan puhdistamolla. Säätiön hallitus hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi vuonna 2012. Vuonna 2013 allekirjoitettiin Hatsinan vesilaitoksen kanssa rahoitussopimus hankkeen toteuttamisesta.

 

Pietarin jätevedenpuhdistamo

Hankkeen tiedot

Tila:
Valmis

Kohde:
S:t Petersburgs avloppsreningsverk

Aikataulu
2005-2011

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
1000

Kustannukset:
5 000 000 €

Rahoitus:
Vesilaitos 50%, JNS 34%, YM 16%

Pietarin SUURET JÄTEVEDENPUHDISTAMOT: POHJOINEN, KESKINEN JA LOUNAINEN

pietarilounainenmiinamaki.resized

Säätiön toiminnan edellytykset Pietarissa loivat siellä jo pitkään toimineet kansainväliset rahoittajat. Esimerkiksi ympäristöministeriö aloitti yhteistyön Pietarin vesihuoltolaitoksen kanssa jo vuonna 1991. Ympäristöministeriö oli mukana esimerkiksi viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen perusinfrastruktuurin parantamisessa, käytön tehostamisessa, fosforinpoiston koetoiminnassa sekä vesilaitoksen hallinnon kehittämisessä. Kun Pietarin jätevesistä suurin osa oli saatu ohjattua jätevedenpuhdistamoille, myös säätiön oli mahdollista lähteä suunnittelemaan pysyvien fosforinpoistojärjestelmien rakentamista ja vesilaitoksen sitouttamista saostuskemikaalien jatkuvaan käyttöön.

Säätiö aloitti Pietarin suurten puhdistamoiden fosforinpoiston tehostamisen yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kanssa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin sopimus fosforinpoiston tehostamisesta Pietarin kolmella suurimmalla puhdistamolla – Keskisellä, Lounaisella ja Pohjoisella. Säätiön tehtävänä hankkeissa on ollut investointien tekninen suunnittelu, suomalaisen ja venäläisen suunnittelutyön koordinointi, hankintojen johtaminen sekä laitteiden hankinta ja toimitus puhdistamoille. Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden rahoitukseen osallistui myös Suomen ympäristöministeriö. Pohjoisen puhdistamon hankkeesta osan rahoitti ruotsalainen SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Säätiön arvioidut kokonaiskustannukset Pietarin suurten puhdistamoiden hankkeessa ovat 2,5 M euroa.

Pietarin Keskisen jätevedenpuhdistamon tehostettu fosforinpoisto saatiin valmiiksi vuonna 2009 ja vuonna 2010 hankkeessa keskityttiin Lounaisen ja Pohjoisen puhdistamon fosforinpoiston toteutukseen. Lounaiselle puhdistamolle toimitettiin viimeiset tarvittavat laitteet toukokuussa 2010, minkä jälkeen Pietarin vesilaitos asensi laitteet. Työ Pohjoisella puhdistamolla saatiin valmiiksi kesällä 2011.

Säätiön ja Pietarin vesilaitoksen yhteishankkeen valmistuttua vuotuinen fosforikuorma Itämereen pieneni yli 1000 tonnilla. Säätiön yhteistyö Pietarin vesilaitoksen kanssa jatkuu ja uusia yhteishankkeita suunnitellaan.

Projektien lisätiedot aukeavat klikkaamalla kuvakkeita kartalla.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa toimitaan Itämeren rehevöitymisen estämiseksi vähentämällä Itämereen päätyviä ravinnepäästöjä mahdollisimman tehokkaasti. Säätiön tavoitteena on merkittävästi ja konkreettisesti edistää Itämeren suojelukomission (Helcom) asettamaa tavoitetta saavuttaa Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Säätiö on saanut valmiiksi 14 Itämeren suojeluhanketta vuosina 2005 – 2016. Hankkeilla on vähennetty Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta yli
2 000 tonnilla.
Voit tutustua kunkin projektin yksityiskohtiin klikkaamalla kuvaketta kartalla (luettelona alla):

Valmistuneet hankkeet kartalla:
Pietarin jätevedenpuhdistamot ja Fosforit-lannoitetehdas, Kingisepp
Kohtla-Järve, Viro
Latvia: Jurmala ja Riika
Puola: Gdansk, Szczecin ja Varsova
Valko-Venäjä: Brest, Grodno, Molodetshno, Vitebsk, Baranovitshi, Lida ja Slonim

Käynnissä olevat hankkeet kartalla (Venäjällä):
Hatsina, Viipuri, Udarnik ja Kingisepp