• JOHN NURMINENS STIFTELSE

    Vi utför ett effektivt och resultatrikt arbete till fromma för Östersjön och det maritima kulturarvet.

Marina publikationer och kulturhandlingar

Stiftelsen ger ut högklassiga verk riktade till allmänheten om sjöfartens, marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia.

DONERA ETT RENARE ÖSTERSJÖN

Genom att stöda projekten Ett Rent Östersjön deltar du i arbetet med att begränsa fosforutsläppen och minska mängden cyanobakterier.

DELTA OCH DONERA

Konstverket Horisonten

Konstverket Horisonten är färdig!

FÖR HÖSTENS BEMÄRKELSEDAGAR

Om du inte vill ge föremål som gåva kan du göra en donation till fonden för ett Rent Hav. Medlen styrs till konkreta projekt som förbättrar Östersjöns tillstånd.