Juldonation

 Gilla

Som vi alla såg förra sommaren är Östersjöns övergödning allvarlig och havet mår dåligt. Men det är inte omöjligt att rädda havet. Genom att donera julklappspengarna till John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ert företag med och minskar näringsbelastningen som övergöder havet och därmed arbetar ni för ett friskare Östersjön.

I gengäld erbjuder vi sponsorföretagen olika material som kan användas till att informera intressenterna om mottagaren av juldonationen. Materialet presenteras i slutet av denna sida.

Vill du stödja vår verksamhet som privatperson? Rädda en bit av Östersjön här: www.puhdasmeri.fi/sv/

Anvisningar för juldonation

Vi ber ert företag att meddela om juldonationen med formuläret nedan. Genom att skicka in formuläret får ni juldonatorernas material. En juldonation kan göras direkt till insamlingskonto FI54 1596 3000 0765 15/John Nurminens stiftelse och genom att skriva ”Juldonation” i meddelanderutan eller genom att be oss om en faktura.

Vi informerar om juldonationerna

 

Alternativt kan ni rädda en bit av Östersjön på adressen www.puhdasmeri.fi. Med bekräftelsemeddelandet får ni ett diplom som kan skrivas ut. Den räddade biten kan också delas elektroniskt till exempel genom kanaler i sociala medier. Donationer från och med 10 euro kan göras på plattformen.

Frågor angående juldonationer:

Heidi Sairanen
Koordinator för medelanskaffningen
heidi.sairanen(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 471 1078

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
+358 (0)40 728 1859

Juldonatorernas material

Ni får följande material som kan användas i den egna kommunikationen. Materialet finns på finska, svenska och engelska.

Elektroniskt julkort

Kortet har plats för er egen logotyp som ni kan lägga till själv

Webbannonser

För företagets webbplats och för sociala medier (olika storlekar)

E-postsignatur

Kan också användas på företagets webbplats och för sociala medier