Marin kultur och böcker

 Gilla

Det händer inom den maritima kulturen

Marina publikationer och kulturhandlingar

Stiftelsen ger ut högklassiga verk riktade till allmänheten om sjöfartens, marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia.

Samlingarna med maritimt tema utgör grunden för vår verksamhet

John Nurminens Stiftelses kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia, samt på att föra fram dessa. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av marinkonst, marinantikviteter och antika kartor.