Böcker

 Gilla

Publikationsverksamhet

kirjatorniJohn Nurminens Stiftelse har publicerat totalt 30 böcker (oktober 2015). Syftet med publikationerna är att ge allmänheten en inblick i sjöfartens historia. I verken försöker man kombinera de bästa sidorna av fack- och konstböcker. Materialet och illustrationerna i böckerna tas ur stiftelsens egna samlingar av marinkonst, antika kartor och marinantikviteter. Verken är lättfattliga faktaböcker om sjöfart, kartografi, marinkonst och upptäcktsfärder. Utöver den intressanta och lättfattliga texten har man i verken satsat på illustrationerna, de visuella detaljerna och trycket. I böckerna finns illustrationer i form av unikt bildmaterial från museer och arkiv runt om i världen, även material som aldrig har publicerats tidigare.