Samlingar

 Gilla

Basen för stiftelsens verksamhet är de samlingar av marinkonst, antika kartor och marinantikviteter som under årtiondenas lopp har samlats in av familjeföretaget John Nurminen Oy och senare också av John Nurminens Stiftelse. Stiftelsen underhåller och utökar sina samlingar genom att skaffa nya föremål och ta emot donationer. John Nurminens Stiftelses museilokaler och permanenta utställning finns i Speditionshuset i Västra Böle i Helsingfors, där samlingarna visas för grupper och privatpersoner på beställning.

museum och samlingsbesök

Lauri Kaira
Insamlingsexpert
+358 (0)50 511 6274
lauri.kaira(at)jnfoundation.fi

Online Collections

Antika kartor
Marinantikviteter
Marinkonst

huolintatalo_fotoMaxEdin_008
John Nurminens Stiftelses samlingar i Speditionshuset visas för hundratals besökare årligen. I utställningslokalen finns samlingens pärlor och föremål med anknytning till John Nurminens rederihistoria.