Om oss

 Gilla

Uppgift och historia

maritim kultur och skydd av Östersjön

Vi räddar Östersjön och dess arv för kommande generationer.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 på Juha Nurminens initiativ för att värna om kulturtraditionen inom den finländska sjöfarten och sjöhistorien. Stiftelsens kulturverksamhet har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia, samt på att föra fram dessa. Vi ger ut facklitteratur med anknytning till dessa ämnen och lånar ut våra samlingar till utställningar. Vi delar inte ut några stipendier, men efter eget gottfinnande kan vi stöda småskaliga sjöhistoriska projekt.En del av stiftelsens samlingar finns utställda i Speditionshuset i Västra Böle i Helsingfors. Samlingarna består av marinkonst, antika kartor och föremål med anknytning till sjöfarten. Syftet med stiftelsen är att göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. Verksamhetslinjen för maritim kultur finansieras med eventuella biljettintäkter och understöd samt med intäkterna från stiftelsens investeringsverksamhet.

Stiftelsen utvidgade sin verksamhet till miljöskydd år 2004 med stöd av startkapital som Juha Nurminen donerade. Då inledde stiftelsen Ett Rent Östersjön-projekten som sin andra verksamhetslinje. Under åren 2005 till 2015 har John Nurminens Stiftelse startat cirka 25 Ett Rent Östersjön-projekt i nordvästra Ryssland, Polen, Baltikum och Vitryssland. Hittills har 17 av projekten avslutats och bidragit till att minska den årliga fosforbelastningen på Östersjön med över 2 000 ton. Inom Närfiskprojektet i Skärgårdshavet samt NutriTrade- och BEST-projekten som inleddes 2015 fortsätter man arbetet för att minska näringsbelastningen på havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.

Vår historia börjar i RAUMO

Familjeföretaget Nurminens historia fick sin början i Raumo 1886, då Juha Nurminens farfars far Johan Matinpoika grundade en affär för trävaror, fartygsutrustning och kolonivaror. Johan, som var bosatt i Raumo landskommun, slutade med lantbruket och flyttade till Raumo stad där han hade låtit bygga ett hus som fick namnet Aaltola. I samband med flyttningen tog Johan namnet Johan Nurminen. År 1891 lät Johan Nurminen bygga skonaren Uljas och började sin karriär om skeppsredare.

De samlingar av marinkonst, antika kartor och marinantik som utgör grunden för stiftelsens kulturverksamhet började samlas hos John Nurminen Oy på 1930-talet. Från Paris skaffade sjöfartsrådet Matti Nurminen sjökort över Finlands territorialvatten från 1764 till familjeföretaget som drevs som rederi. Dessa sjökort blev en grund för vår nuvarande samling av antika kartor. Stiftelsens grundare och styrelsens ordförande Juha Nurminen har fortsatt i sin fars fotspår och kompletterat samlingarna i mer än 30 år.