Fondrapporter

 Gilla

Stiftelsen publicerar en rapport om Fonden för ett Rent Hav två gånger om året i mars och september. I rapporten beskrivs hur Ett Rent Östersjön-projekten har framskridit, deras tidsscheman och eventuella förändringar och utmaningar. Den standardiserade rapporten beskriver också situationen för medelsanskaffningen och redogör för beloppet av de ackumulerade medlen i Fonden för ett Rent Hav, beloppet av de medel som redan styrts till projekt och mängden förbindelser, det vill säga det belopp som reserverats för pågående och planerade projekt. Stiftelsens regler finns här.

Rapport 16.4.2018

Rapport 13.9.2017

Rapport 6.3.2017

Rapport 6.10.2016

Rapport 4.5.2016
Rapport 21.9.2015
Rapport 4.4.2015
Rapport 16.9.2014
Rapport 17.4.2014
Rapport 19.9.2013
Rapport 27.3.2013
Rapport 27.9.2012
Rapport 4.4.2012
Rapport 1.12.2011
Rapport 15.5.2011
Rapport 30.9.2010
Rapport 31.3.2010