Baranavitjy, Lida, Polotsk och Slonim, Vitryssland

pic_ 048

Vattenverken i Baranavitjy, Lida, Polotsk och Slonim deltar i PRESTO-projektet genom att utbilda sin personal i att effektivisera reningen av avloppsvatten. År 2013 genomfördes också den tekniska planeringen för en effektiviserad fosforavskiljning i staden Lida i Vitryssland med medel ur PRESTO-projektet. Anbudshandlingarna blir klara under 2014. Målet är att investeringarna i Lida genomförs i form av ett fortsättningsprojekt, som ska finansieras av EU eller någon annan aktör som stöder reningsverksinvesteringar i Vitryssland.

Bild: John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Lida har förhandlat om investeringar vid avloppsreningsverket i Lida. Från vänster Lida vattenverks direktör Juri Bertzevitsh, laboratoriechef Inna Voizak, ingenjör Elena Mihnovez, Elena Kaskelainen (JNS), Marjukka Porvari (JNS) och Lida stadsförvaltnings direktör Aleksander Auhmenia. (Tuula Putkinen)

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Vattenverken i Baranavitjy, Lida, Polotsk och Slonim deltar i PRESTO-projektet genom att utbilda sin personal i att effektivisera reningen av avloppsvatten. År 2013 genomfördes också den tekniska planeringen för en effektiviserad fosforavskiljning i staden Lida i Vitryssland med medel ur PRESTO-projektet. Anbudshandlingarna blir klara under 2014. Målet är att investeringarna i Lida genomförs i form av ett fortsättningsprojekt, som ska finansieras av EU eller någon annan aktör som stöder reningsverksinvesteringar i Vitryssland.

Tidtabell:
2011 - 2014

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)

Kostnad:

Finansiering:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%