Fosforit-gödselfabriken, Kingisepp

joukko kipsikasan juurella

I början av 2012 upptäcktes i floden Luga ett utsläpp på cirka 1 700 ton fosfor årligen, som kom från Fosforits gödselfabrik som ägs av EuroChem. Stiftelsen erbjöd bolaget hjälp med att hantera utsläppet och ordnade tillgång till den bästa finländska sakkunskapen med anknytning till kontroll av utsläpp i vattendragen från fosforproduktion. Fosforits experter byggde ett reningssystem för avrinningen på fabriksområdet i mars 2012. John Nurminens Stiftelse och EuroChem beslöt i juni 2012 att tillsammans anställa en oberoende europeisk expertorganisation för att utvärdera systemet för hantering av avrinningen från Fosforits fabrik.

Expertorganisationens uppdrag bereddes i samarbete med EuroChem vintern 2013. Till expert valdes sommaren 2013 den brittiska konsultfirman Atkins, som inledde arbetet med utvärderingen hösten 2013. De första proven från floden Luga togs i oktober 2013 och resultaten publicerades i början av 2014. Arbetet fortsätter fram till hösten 2014.

 

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Stopp på fosforutsläppen från gipsberget på Fosforits fabriksområde i Kingisepp i Ryssland.

Tidtabell:
2012 - 2014

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
1700 - 2000

Kostnad:

Finansiering:
EuroChem