Grodno, Molodetjno och Vitebsk, Vitryssland

Grodno putsari 003

I PRESTO-projektet deltar städerna Grodno, Molodetjno och Vitebsk, vars reningsverk investerade i effektiviserad näringsrening. År 2012 gjorde Pöyry Finland upp de tekniska investeringsplanerna för en effektiviserad näringsrening vid reningsverken. Man ingick också investeringsavtal med vattenverken.

År 2013 gjorde vattenverken upp de lokala investeringsplanerna, som behövs för att få officiella investeringstillstånd. Stiftelsen hjälpte vattenverken att begära in anbud med anknytning till utrustningsleveranser och byggarbeten i enlighet med bestämmelserna inom EU samt att underteckna avtalen med leverantörerna. Hösten 2013 anlände de första utrustningsleveranserna till vattenverken, som inledde byggarbetena och installationen av utrustningen. År 2014 levereras resten av utrustningen till vattenverken. Byggarbetena och installationerna fortsätter samtidigt vid anläggningarna. EU har gett projektets investeringar tilläggstid till september 2014.

Bild från avloppsreningsverket i Grodno (Elena Kaskelainen).

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Projektet PRESTO (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) gick ut på att investera i en effektiviserad avskiljning av näringsämnen vid avloppsreningsverken i tre vitryska städer: Grodno, Vitebsk och Molodetjno. Vattenreningsverken undertecknade avtal om utrustningsleveranser sommaren 2013. Byggnadsarbetena och installationen av utrustning vid reningsverken inleddes hösten 2013 och slutförs före september 2014. Enligt preliminära bedömningar minskar investeringarna i projektet PRESTO fosforbelastningen från reningsverken till vattendragen med upp till 500 ton per år. Projektet PRESTO finansierades av EU Östersjöprogrammet och leddes av Förbundet för städerna kring Östersjön UBC. Stiftelsen ansvarade för de tekniska utredningarna och investeringarna i reningsverken.

Tidtabell:
2011 - 2014

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
500

Kostnad:
4 550 000

Finansiering:
EU 90%, YM 5%, JNS 5%