Riga

LR_RigaWWTP_DSC04672_ISO

Vid vattenverket i Riga investerades inom ramen för PURE-projektet i effektiviserad kemisk fosforavskiljning, förbättrad slamavskiljning samt exaktare mätning av mängden avloppsvatten i framtiden.

Utöver PURE-projektet hade stiftelsen också ett separat avtal om effektivisering av fosforavskiljningen, som undertecknats 2009 med vattenverket i Riga. Dessa investeringar genomfördes 2012, då stiftelsen undertecknade ett finansieringsavtal med vattenverket i Riga. Sommaren 2012 anskaffades till Riga genom ett öppet anbudsförfarande ännu en ny slambrunn för kemisk fosforavskiljning, som levererades till anläggningen i slutet av året.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Vid vattenverket i Riga investerades inom ramen för PURE-projektet i effektiviserad kemisk fosforavskiljning, förbättrad slamavskiljning samt exaktare mätning av mängden avloppsvatten i framtiden. Utöver PURE-projektet hade stiftelsen också ett separat avtal om effektivisering av fosforavskiljningen, som undertecknats 2009 med vattenverket i Riga. Dessa investeringar genomfördes 2012, då stiftelsen undertecknade ett finansieringsavtal med vattenverket i Riga. Sommaren 2012 anskaffades till Riga genom ett öppet anbudsförfarande ännu en ny slambrunn för kemisk fosforavskiljning, som levererades till anläggningen i slutet av året.

Tidtabell:
2009 - 2013

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
100 - 200

Kostnad:
410 000 euro (exklusive byggkostnaderna som finansierats av vattenverket i Riga)

Finansiering:
Riian vesilaitos, PURE EU-hanke, Ålandsbanken, JNS