Hönseriet Udarnik i byn Pobeda

694

År 2011 gjorde stiftelsen utöver reningsverksprojekten också en utredning av möjligheterna att starta ett projekt i syfte att minska utsläppen från djurgårdar i Leningradregionen. Som objekt valdes fyra riskklassificerade hönserier och förhandlingarna fortsatte med hönseriet Udarnik. Syftet med det gemensamma projektet som inleddes 2012 är att minska näringsutsläppen i vattendrag och Östersjön från hönseriets spillningsbassänger.

En utredning om förbättringar i spillningshanteringen inleddes i juni 2012. Udarnik byggde nya bassänger för spillningshantering hösten 2012 och inledde planeringen av två nya spillningsbassänger. Udarnik-projektet stöddes av John Nurminens Stiftelse men fick också tilläggsfinansiering ur fonden Baltic Sea Action Plan Trust Fund, som grundades våren 2012 av den svenska och finska staten. Stiftelsen och ägarna till Udarnik utredde under 2013 tillsammans alternativ för att minimera riskerna för läckor i den gamla och de nya spillningsbassängerna i miljön. Våren 2014 ska ett filtreringssystem levereras till gården, med hjälp av vilket man kan hantera avrinningen från spillningsbassängerna och därmed förhindra näringsutsläpp i närliggande vattendrag.

 

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Hönseriet Udarnik i byn Pobeda

Tidtabell:

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
20

Kostnad:
430 000 euroa

Finansiering:
Udarnik, NIB (BSAP Trust Fund), JNS