S:t Petersburgs STORA AVLOPPSRENINGSVERK: NORRA, CENTRALA OCH SYDVÄSTRA

pietarilounainenmiinamaki.resized

Förutsättningarna för stiftelsens verksamhet i S:t Petersburg skapades av de internationella finansiärerna som sedan länge varit verksamma i staden. Exempelvis miljöministeriet inledde samarbete med S:t Petersburgs vattenverk redan 1991. Miljöministeriet deltog i bland annat förbättringen av den grundläggande infrastrukturen för avlopp och avloppsrening, effektiviseringen av driften, försöksverksamheten för fosforavskiljningen samt utvecklingen av vattenverkets förvaltning. När man hade lyckats med att styra största delen av avloppsvattnet i S:t Petersburg till avloppsreningsverken kunde stiftelsen börja planera byggandet av permanenta fosforavskiljningssystem och få vattenverken att engagera sig i fortsatt användning av fällningskemikalier.

Stiftelsen började effektivisera fosforavskiljningen på S:t Petersburgs största avloppsreningsverk tillsammans med S:t Petersburgs vattenverk 2005, då man undertecknade ett avtal om att effektivisera fosforavskiljningen på S:t Petersburgs tre största reningsverk, Centrala, Sydvästliga och Norra reningsverket. Stiftelsens uppgift i projektet har varit teknisk planering av investeringar, samordning av finskt och ryskt planeringsarbete, ledning av anskaffningar samt anskaffning och leverans av utrustning till reningsverken. I finansieringen av projekt vid Centrala och Sydvästliga reningsverk deltog också miljöministeriet i Finland. En del av projektet vid Norra reningsverket finansierades av det svenska SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Stiftelsens beräknade totala kostnader för projektet vid S:t Petersburgs stora avloppsreningsverk är 2,5 miljoner euro.

Den effektiviserade fosforavskiljningen på Centrala avloppsreningsverket i S:t Petersburg slutfördes 2009 och under 2010 fokuserade man på att genomföra fosforavskiljningen på Sydvästliga och Norra reningsverket. De sista apparaterna till Sydvästliga reningsverket levererades i maj 2010, varefter S:t Petersburgs vattenverk installerade apparaterna. Arbetet vid det Norra reningsverket slutförde sommaren 2011.

När stiftelsens och S:t Petersburgs vattenverks gemensamma projekt slutförts minskade fosforbelastningen i Östersjön med mer än 1 000 ton. Stiftelsens samarbete med S:t Petersburgs vattenverk fortsätter och nya gemensamma projekt planeras.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Pietarin jätevedenpuhdistamo

Tidtabell:
2005-2011

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
1000

Kostnad:
5 000 000 €

Finansiering:
Vesilaitos 50%, JNS 34%, YM 16%