Warszawa

IMG_8395

Warszawa var ännu för cirka fem år sedan den största förorenaren av Östersjön, eftersom största delen av stadens avloppsvatten fick rinna ut i floden Wisla utan någon som helst rening. År 2007 kontaktade stiftelsen stadens förvaltning och 2008 undertecknades ett intentionsavtal angående en effektivisering av fosforavskiljningen vid stadens avloppsreningsverk. År 2008 lät stiftelsen göra en teknisk utredning, som beaktade i planerna för återuppbyggnad av avloppsreningsverket Czajka (Tofsvipan). Återuppbyggnaden av Czajka slutfördes 2012 och reningsverkets näringsrening följer nu alla HELCOMs rekommendationer och fosforbelastningen från reningsverket har minskat med mer än 60 procent. Under de senaste sju åren har miljarder euro investerats i en modern vatteninfrastruktur i huvudstaden i Polen, som blev medlem i EU 2004. Czajka har hittills kostat 800 miljoner euro, av vilka EU finansierade en tredjedel. Investeringarna i Warszawaregionen hör till de viktigaste miljöinvesteringarna i Europa under de senaste åren. Liksom i Viksbacka i Helsingfors utnyttjar man också i Warszawa den energi som fås från avloppsslammet. Enligt Warszawas infrastrukturdirektör Leszek Drogosz fungerar återvinningen utmärkt i Czajka: exempelvis får man 30 procent av den energi som behövs årligen för gatubelysningen i Warszawa genom att ta till vara den biogas som bildas efter rötningen. Det motsvarar 140 tågvagnslaster stenkol årligen.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Effektiviserad fosforavskiljning vid stadens avloppsreningsverk.

Tidtabell:
2008 - 2012

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
500

Kostnad:

Finansiering:
Varsovan vesilaitos, EU