Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens övergödningsprojekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening. Vi är verksamma där man för en euro kan uppnå största möjliga positiva miljöeffekt.

Nyheter och meddelanden

Borgå vatten stöder gipsbehandling av åkrar i området vid Borgå å 13.6.2018

Borgå vatten har beslutat att påbörja gipsbehandling av åkrarna i avrinningsområdet vid …

John Nurminens Stiftelses projekt SEABASED testar metoder för att minska internbelastningen i havet 8.6.2018

I det finsk-svenska samarbetsprojektet granskas nya skyddsmetoder för havet och ett pilotprojekt …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har slutfört 14 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2015. Med projekten har den årliga fosforbelastningen i Östersjön minskat med över 2 000 ton.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön