Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens projekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening.

Nyheter och meddelanden

Yara donerar gipsen till John Nurminens Stiftelses Östersjöprojekt 12.3.2019

Yara och John Nurminens Stiftelse har undertecknat ett avtal, enligt vilket Yara …

Geberit startar en återvinningskampanj för att skydda Östersjön 11.3.2019

Geberit Oy organiserar en insamling för skyddsplaster för pressindikatorer och skyddsproppar i …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Slutförda projekt

John Nurminens Stiftelse arbetar konkret för att minska utsläppen. Stiftelsen har arbetat med miljöskyddet för Östersjön i över tio års tid och har under denna tid startat flera Ett Rent Östersjön-projekt.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön