Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens övergödningsprojekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening. Vi är verksamma där man för en euro kan uppnå största möjliga positiva miljöeffekt.

Nyheter och meddelanden

Juho Lipsanen och Markku Ollikainen har utsetts till ledamöter i John Nurminen Stiftelsens styrelse 12.3.2018

Två nya ledamöter har utsetts till John Nurminen Stiftelsens styrelse vid styrelsens …

En ren skärgård i Ekenäs! Hjälp till att finansiera en ny sugtömningsanläggning 12.2.2018

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och dess största miljöproblem …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har slutfört 14 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2015. Med projekten har den årliga fosforbelastningen i Östersjön minskat med över 2 000 ton.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön

Tillsammans kan vi rädda Östersjön

I serien Jag och Östersjön berättar våra stödjare och samarbetspartner varför Östersjön är viktigt just för dem.