Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens övergödningsprojekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening. Vi är verksamma där man för en euro kan uppnå största möjliga positiva miljöeffekt.

Nyheter och meddelanden

Kotka värnar om Östersjön genom att neutralisera sina näringsutsläpp 14.7.2017

Kotka stad uppmärksammar sin egen insats för att förbättra Östersjöns tillstånd vid …

Kotimaan Energias nya tjänst Vihreä valinta hjälper Östersjön på ett konkret sätt 6.6.2017

Genom att välja Kotimaan Energias nya tilläggstjänst Vihreä valinta får konsumenterna hundraprocentigt …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har slutfört 14 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2015. Med projekten har den årliga fosforbelastningen i Östersjön minskat med över 2 000 ton.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön

Tillsammans kan vi rädda Östersjön

I serien Jag och Östersjön berättar våra stödjare och samarbetspartner varför Östersjön är viktigt just för dem.