Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens projekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening.

Nyheter och meddelanden

Helsingfors stad inleder gipsbehandling av åkrar 19.11.2018

Helsingfors stad börjar arbeta för att göra Vanda å klarare. I september …

Inbjudan: Sjö i nöd – hinner vi rädda Östersjön? 5.11.2018

Sjö i nöd – hinner vi rädda Östersjön? Tid: fredag 16.11.2018 kl. …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har initierat 29 och slutfört 18 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2017.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön