Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens projekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening.

Nyheter och meddelanden

ELO stiftelsen matkulturpris 2018 går till John Nurminens stiftelsens Närfiskprojekt och till restaurang Nolla 15.10.2018

ELO-stiftelsens Flygande tallrik (Lentävä Lautanen) matkulturpriser delades i år ut till två …

Inom Närfiskprojektet glädjer man sig åt mörtboomen – fortsättning följer nästa år 12.9.2018

Den exceptionellt varma och soliga försommaren fick igång braxen. Denna sommar fiskades …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har initierat 29 och slutfört 18 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2017.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön