Östersjöskydd

 Gilla

MÅLET ETT RENT ÖSTERSJÖN

Målet för stiftelsens övergödningsprojekt som förebygger eutrofiering är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. Inom ramen för våra projekt effektiviseras de största belastningskällornas fosforrening. Vi är verksamma där man för en euro kan uppnå största möjliga positiva miljöeffekt.

Nyheter och meddelanden

Gräsrotsfinansiering tillämpas för första gången i skyddet av Östersjön – John Nurminens Stiftelses Nutribute-nätplattform lanseras 24.11.2017

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och dess största miljöproblem …

Mörtfisk i medaljjakt 13.11.2017

Aktörer och produkter inom livsmedelsbranschen tilldelades K-Ruoka Awards i sju olika kategorier …

Våra projekt för att skydda Östersjön

Pågående projekt

Inom ramen för stiftelsens Östersjöskyddprojekt minskas näringsbelastningen i hela Östersjöns avrinningsområde.

Projekt på kartan

Stiftelsen har slutfört 14 projekt för att skydda Östersjön åren 2005 – 2015. Med projekten har den årliga fosforbelastningen i Östersjön minskat med över 2 000 ton.

Varför måste vi skydda Östersjön?

“John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön är ett utmärkt exempel på hur den privata sektorn på ett avgörande sätt kan främja Östersjöns tillstånd. I sin verksamhet iakttar stiftelsen affärsprinciper. Projekten ska vara kostnadseffektiva och åstadkomma resultat på så kort tid som möjligt. Strategin har varit framgångsrik.” - Republikens president Sauli Niinistö, beskyddare av projekten Ett Rent Östersjön

Tillsammans kan vi rädda Östersjön

I serien Jag och Östersjön berättar våra stödjare och samarbetspartner varför Östersjön är viktigt just för dem.