BEST-projektet

 Gilla

Hanteringen av industriellt avloppsvatten i Östersjöregionen är fortfarande ett stort problem på många håll. Industriellt avloppsvatten leds till kommunala reningsverk, som inte kan rengöra vattnet på lämpligt sätt. BEST-projektet (Better Efficiency for Sewage Treatment) är ett projekt för effektivare rengöring av industriellt och kommunalt avloppsvatten i hela Östersjöregionen. Förbättringar kan uppnås genom att utveckla samarbetet mellan industri, myndigheter och vattenverk samt genom att göra konkreta investeringar för reningsverk. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi. Projektet har fått finansiering från den andra finansieringsomgången inom EU:s Östersjöprogram 2014–2020. Projektet har en budget på cirka 3,6 miljoner euro, varav BRS-programmens medfinansieringsandel utgör cirka 2,9 miljoner euro. Projektet startar hösten 2017 och pågår fram till 2020.

Projektets hemsida: bestbalticproject.eu