Nyttiga Östersjö-länkar

 Gilla

Östersjö-produkterna och faktasidorna med havs- och istema, där fysikaliska egenskaper behandlas: sv.ilmatieteenlaitos.fi.

Information om skyddet av Östersjön: www.ym.fi/skyddetavostersjon.

Information om havsvård, Östersjöns tillstånd, uppföljning, bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs samt havsforskningen i Finland: www.miljo.fi/hav.

Östersjöns tillstånd: www.miljo.fi/ostersjonstillstand.

Algsituationen: www.miljo.fi/algsituationen.

Algobservationsanmälningar: www.meriwiki.fi.

Sidorna med SYKEs forskningsfartygen Aranda och Muikku: www.syke.fi/sv-FI/Tjanster/Forskningsfartyg.

Östersjön och klimatförändringen: klimatguiden.fi.