Slutförda projekt

 Gilla

John Nurminens Stiftelse arbetar konkret för att minska utsläppen. Stiftelsen har arbetat med miljöskyddet för Östersjön i över tio års tid och har under denna tid startat flera Ett Rent Östersjön-projekt. Enbart genom att rengöra avloppsvatten från S:t Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken vid floden Luga har man lyckats minska den årliga eutrofierande fosforbelastningen på Finska viken med upp till 75 procent. Stiftelsens projekt i S:t Petersburg är ett av de mest framgångsrika vattenvårdsprojekt som någonsin genomförts i Östersjön sett till projektets inverkan på miljön.

Efter projektet som inleddes i S:t Petersburg år 2005 har stiftelsen startat flera andra projekt i syfte att minska fosforbelastningen från avloppsvatten i hela Östersjöregionen samt flera Ett Rent Östersjön-projekt även i Finland.

Ett Rent Östersjön-arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. Inom varje projekt kalkyleras priset för ett avlägsnat kilo fosfor.