VITEBSK

 Gilla

Stöd för avlägsnande av fosfor vid reningsverket i Vitebsk

Stiftelsen inledde ett samarbete med vattenverket i Vitebsk år 2014 i syfte att effektivera avlägsnandet av fosfor från stadens avloppsvatten vid vattenreningsverket så att den nivå som rekommenderas av skyddskommissionen för Östersjön HELCOM uppnås, dvs. högst 0,5 mg fosfor per liter utgående avloppsvatten.

Till rengöringsverket skaffades år 2014 med stöd av EU nödvändig utrustning för effektiverat avlägsnande av fosfor. Vitryssland är dock inte medlem i EU eller skyddskommissionen för Östersjön. Vattenverket saknar ekonomiska möjligheter att avlägsna fosfor i enlighet med EU:s och HELCOM:s krav, eftersom de nationella normerna inte förutsätter detta. Därför fattade stiftelsen och vattenverket år 2015 beslutet att inleda ett projekt för att eliminera glappet mellan de vitryska kraven och nivån som rekommenderas av HELCOM genom att stödja anskaffningen av tillräcklig mängd sedimenteringskemikalier. På detta vis kan man minska den årliga fosforbelastningen på Östersjön via floden Daugava med upp till 46 ton.

Inom projektet kompenserar stiftelsen vattenverket i Vitebsk hälften av den inköpta mängden kemikalier och vattenverket betalar själv den andra hälften. Kompensationen görs mot inköpskvitton och fraktsedlar.

Genom att finansiera projektet i Vitebsk har redan flera finska vattenverk kompenserat den egna näringsbelastningen på Östersjön efter rengöring av avloppsvatten. Projektet genomförs år 2017–2018.