Företagssamarbete

 Gilla

Skyddet av Östersjön är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta samhällsansvar. Genom att stöda projekten Ett Rent Östersjön deltar företagen i konkret och resultatrikt miljöskyddsarbete. Projektens verksamhetskoncept, som har lånats ur företagsvärlden, passar också väl ihop med många företags sätt att tänka. Inom ramen för samarbetet får företagen också information om Östersjön och dess tillstånd samt om åtgärder för att förbättra tillståndet.

Möjliga stödformer är bl.a.:

  • Penningdonationer
  • Pro bono-arbete
  • Donationer i form av apparater och utrustning
  • Donationer i form av medieutrymmen
  • Samarbete kring produktmarknadsföring avtalas separat

Ett Rent Östersjön-projekten erbjuder sina partner:

  • Tillfälle att delta i arbetet med att förbättra Östersjöns tillstånd på ett kostnadseffektivt sätt, exempelvis viktiga mål för en minskning av näringsutsläpp.
  • Uttömmande information om projektens mål, resultat och användning av medel. Informationen finns på vår webbplats, årsrapport och stödjare rapporten.
  • De stödjande företagen kan synas i Ett Rent Östersjön-projektens information och på deras webbplats beroende på samarbetets omfattning. Namnen på alla företag som har donerat över 1 000 euro publieras på webbplatsen.

Mer information om företagssamarbetet:

Erkki Salo
Direktör,Medelanskaffningen
Ett Rent Östersjön-projekten
erkki.salo (at) jnfoundation.fi
+358 (0)40 728 1859

Ari Rytkönen 
Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321
ari.rytkonen (at) jnfoundation.fi