Tietoa meistä

 Tykkää

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla.

www.johnnurmisensaatio.fi
www.lokistories.fi – säätiön merellinen Loki-verkkopalvelu
www.jnsshop.fi – säätiön verkkokauppa
www.puhdasmeri.fi – Puhdas Itämeri -hankkeiden lahjoitusalusta
www.nutribute.org – säätiön ylläpitämä Itämeren suojeluprojektien joukkorahoitusalusta

Facebook: @johnnurmisensaatio & @puhdasitameri
Instagram: @johnnurminenfoundation
Twitter: @puhdasitameri
#puhdasitämeri

Konkreettista työtä Itämeren pelastamisen eteen

John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Säätiö on käynnistänyt reilun 10 vuoden aikana jo yli 30 Puhdas Itämeri -hanketta, joista yli 20 on saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa. Puhdas Itämeri -työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

Tutustu käynnissä oleviin Puhdas Itämeri -hankkeisiin täällä.

Meren tarinoiden taltioija

Itämeren pelastamisen lisäksi säätiö toimii merellisen tiedon ja kulttuurin välittäjänä. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä silloin on helpompi ymmärtää, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella.

Säätiön julkaisu- ja näyttelytoiminta keskittyy merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan ja tunnetuksi tekemiseen. Toiminnan tukena ovat laajat meritaide-, meriantiikki- ja antiikkikarttakokoelmat. Säätiö julkaisee aihetta käsitteleviä tietokirjoja sekä kaikille ilmaista Loki-verkkopalvelua.

Säätiön julkaisuissa pyritään yhdistämään tieto- ja taidekirjojen parhaimmat puolet. Kiinnostavan ja yleistajuisen tekstin lisäksi teoksissa on panostettu kuvamaailmaan, visuaalisiin yksityiskohtiin ja painojälkeen. Kirjoissa on kuvituksena ainutlaatuista, myös ennen julkaisematonta kuvamateriaalia maailman museoista ja arkistoista.

Mitattavat tulokset ja vaikuttavuus työn toimintaperiaatteina

Itämeri on kaikkien yhteinen ja työtä pitää tehdä siellä, missä saadaan suurin vaikuttavuus aikaiseksi. John Nurmisen Säätiön vahvuus on valtioiden rajat ylittävä, riippumaton toiminta yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Konkreettinen työ on tuottanut tulosta ja Itämeri on nykyään kirkkaampi kuin kuluvan vuosituhannen alussa. Meren ravinnekuormitus on vähentynyt merkittävästi Suomenlahdella ja samalla on lisätty merellisen kulttuuriperinnön arvostusta.

Säätiön toimintaperiaatteet ovat:

  • mitattavasti tuloksellinen
  • riippumattomuus
  • kohdennetut toimet
  • rajat ylittävä yhteistyö

Tarinamme alkaa Raumalta

Nurmisen perheyrityksen tarina alkoi Raumalta vuonna 1886, jolloin Juha Nurmisen isoisän isä Johan Matinpoika perusti Raumalla puutavara-, laivatarvike- ja siirtomaatavarakaupan. Rauman maalaiskunnassa asuva Johan luopui tällöin maanviljelystä ja muutti Rauman kaupunkiin rakennuttamaansa Aaltola-nimiseen taloon. Muuton myötä Johan otti nimekseen Johan Nurminen. Vuonna 1891 Johan Nurminen rakennutti Uljas-kuunarin ja ryhtyi laivanvarustajaksi.

Säätiön kulttuuritoiminnan pohjana olevien John Nurminen Oy:hyn kerättyjen meritaiteen, antiikkikarttojen ja meriantiikin kokoelmien kerääminen alkoi 1930-luvulla. Tällöin merenkulkuneuvos Matti Nurminen hankki varustamona toimineeseen perheyhtiöön Suomen vuoden 1764 aluevesiä kuvaavat merikartat Pariisista. Niistä muodostui nykyisen antiikkikarttakokoelmamme pohja. Säätiömme perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen on täydentänyt isänsä tavoin kokoelmia yli 30 vuoden ajan.

Juha Nurminen kiinnostui merestä jo lapsena. Purjehdus, sukeltaminen, myöhemmin merenkulun ja kartografian historia olivat luontevia harrastuksia Nurmisen laivanvarustajasuvun jälkeläiselle. Jotta merellinen kulttuuriperintö säilyisi tulevillekin sukupolville, Nurminen päätyi perustamaan John Nurmisen Säätiön vuonna 1992.

Intohimoisena sukeltajana ja merenkulkijana Nurminen havahtui Itämeren rehevöitymiseen ja laajoihin sinileväkukintoihin 1990-luvun lopulla. Meren hälyttävä tila sai Nurmisen pohtimaan, voisiko säätiö tehdä jotain Itämeren hyväksi. Syntyi idea Puhdas Itämeri -hankkeista, joiden avulla mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä pyrittäisiin vähentämään mitattavissa olevien tulosten kautta.