Tietoa meistä

 Tykkää

Tehtävä ja historia

merikulttuuria ja itämeren suojelua

John Nurmisen Säätiö on perustettu vuonna 1992 Juha Nurmisen aloitteesta vaalimaan suomalaisen merenkulun ja merihistorian kulttuuriperintöä. Säätiön kulttuuritoiminta on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan, ja näiden tunnetuksi tekemiseen. Kustannamme näihin aiheisiin liittyvää tietokirjallisuutta ja lainaamme kokoelmiamme näyttelyihin. Emme jaa apurahoja, mutta harkintamme mukaan voimme tukea pienimuotoisia merihistoriallisia hankkeita. Osa säätiön kokoelmista on esillä Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevassa Huolintatalossa. Kokoelmat koostuvat meritaiteesta, antiikkikartoista ja merenkulkuun liittyvästä esineistöstä. Säätiön tarkoitus on avata ja tehdä tutuksi Itämeren merkittävää kulttuuriperintöä paitsi asiantuntijoille myös suurelle yleisölle. Merikulttuurin toimintalinja rahoitetaan mahdollisilla pääsylipputuloilla ja avustuksilla sekä säätiön sijoitustoiminnan tuotoilla.

Säätiö laajensi toimintaansa ympäristönsuojeluun vuonna 2004 Juha Nurmisen lahjoitusten turvin. Tällöin säätiö käynnisti toisena toimintalinjanaan Puhdas Itämeri -hankkeet. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. John Nurmisen Säätiö on vuosina 2005 – 2017 käynnistänyt noin 25 Puhdas Itämeri -hanketta Luoteis-Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Valko-Venäjällä. Projekteista 17 on saatettu päätökseen, ja niiden seurauksena meren vuosittainen fosforikuormitus on pienentynyt yli 2000 tonnia. Vuonna 2015 käynnistetyissä Saaristomeren Lähikalahankkeessa, NutriTrade- ja BEST-hankkeissa jatketaan meren ravinnekuorman leikkaamista. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.

Tarinamme alkaa RAUMALTA

Nurmisen perheyrityksen tarina alkoi Raumalta vuonna 1886, jolloin Juha Nurmisen isoisän isä Johan Matinpoika perusti Raumalla puutavara-, laivatarvike- ja siirtomaatavarakaupan. Rauman maalaiskunnassa asuva Johan luopui tällöin maanviljelystä ja muutti Rauman kaupunkiin rakennuttamaansa Aaltola-nimiseen taloon. Muuton myötä Johan otti nimekseen Johan Nurminen. Vuonna 1891 Johan Nurminen rakennutti Uljas-kuunarin ja ryhtyi laivanvarustajaksi.

Säätiön kulttuuritoiminnan pohjana olevien John Nurminen Oy:hyn kerättyjen meritaiteen, antiikkikarttojen ja meriantiikin kokoelmien kerääminen alkoi 1930-luvulla. Tällöin merenkulkuneuvos Matti Nurminen hankki varustamona toimineeseen perheyhtiöön Suomen vuoden 1764 aluevesiä kuvaavat merikartat Pariisista. Niistä muodostui nykyisen antiikkikarttakokoelmamme pohja. Säätiömme perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen on täydentänyt isänsä tavoin kokoelmia yli 30 vuoden ajan.