Tietoa meistä

 Tykkää

PELASTAMME ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sellaisin konkreettisin toimin, joilla vähennetään mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Säätiö on käynnistänyt reilun 10 vuoden aikana jo yli 30 Puhdas Itämeri -hanketta, joista yli 20 on saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia. Pietarin-hanke on ympäristövaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä Itämeren alueella koskaan toteutetuista vesiensuojeluhankkeista.

Vuonna 2005 startanneen Pietarin hankkeen jälkeen säätiö on käynnistänyt useita muita hankkeita jätevesien mukana tulevan fosforikuormituksen vähentämiseksi koko Itämeren alueella, ja lisännyt Puhdas Itämeri -hanketoimintaa myös Suomessa.Konkreettiset Puhdas Itämeri -hankkeet suunnitellaan aina niin, että investoiduilla varoilla saavutetaan mahdollisimman suuri parannus Itämeren tilaan. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

Säätiön julkaisu- ja näyttelytoiminta keskittyy merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan ja tunnetuksi tekemiseen. Toiminnan tukena ovat laajat meritaide-, meriantiikki- ja antiikkikarttakokoelmat. Säätiö julkaisee aihetta käsitteleviä tietokirjoja sekä kaikille ilmaista Loki-verkkopalvelua.

Toimintaperiaatteemme: mitattavasti tuloksellinen, kohdennetut toimet, rajat ylittävä yhteistyö ja riippumattomuus

Itämeri on kaikkien yhteinen ja työtä pitää tehdä siellä, missä saadaan suurin vaikuttavuus aikaiseksi. John Nurmisen Säätiön vahvuus on valtioiden rajat ylittävä, riippumaton toiminta yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Konkreettinen työ on tuottanut tulosta ja Itämeri on nykyään kirkkaampi kuin kuluvan vuosituhannen alussa. Meren ravinnekuormitus on vähentynyt merkittävästi Suomenlahdella ja samalla on lisätty merellisen kulttuuriperinnön arvostusta.

www.johnnurmisensaatio.fi

#puhdasitämeri
Facebook: @johnnurmisensaatio & @puhdasitameri
Instagram: @johnnurminenfoundation
Twitter: @puhdasitameri
#lokistories
Twitter, Instagram, & Facebook: @lokistories

Lahjoita Puhdas Itämeri -hankkeille:
Pikalahjoitus: www.puhdasitameri.fi
Hanki oma palasi puhdasta Itämerta: www.puhdasmeri.fi

Tutustu säätiön kirjavalikoimaan:
www.jnsshop.fi

Tutustu merelliseen verkkopalveluun, Lokiin:
www.lokistories.fi

Tarinamme alkaa RAUMALTA

Nurmisen perheyrityksen tarina alkoi Raumalta vuonna 1886, jolloin Juha Nurmisen isoisän isä Johan Matinpoika perusti Raumalla puutavara-, laivatarvike- ja siirtomaatavarakaupan. Rauman maalaiskunnassa asuva Johan luopui tällöin maanviljelystä ja muutti Rauman kaupunkiin rakennuttamaansa Aaltola-nimiseen taloon. Muuton myötä Johan otti nimekseen Johan Nurminen. Vuonna 1891 Johan Nurminen rakennutti Uljas-kuunarin ja ryhtyi laivanvarustajaksi.

Säätiön kulttuuritoiminnan pohjana olevien John Nurminen Oy:hyn kerättyjen meritaiteen, antiikkikarttojen ja meriantiikin kokoelmien kerääminen alkoi 1930-luvulla. Tällöin merenkulkuneuvos Matti Nurminen hankki varustamona toimineeseen perheyhtiöön Suomen vuoden 1764 aluevesiä kuvaavat merikartat Pariisista. Niistä muodostui nykyisen antiikkikarttakokoelmamme pohja. Säätiömme perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen on täydentänyt isänsä tavoin kokoelmia yli 30 vuoden ajan.