Rahastoraportit

 Tykkää

Säätiö julkaisee Puhdas Meri -rahaston raportin kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa. Raportissa kerrotaan Puhdas Itämeri -hankkeiden etenemisestä, aikatauluista ja projektien mahdollisista muutoksista ja haasteista. Vakiomuotoisessa raportissa kerrotaan myös varainhankinnan tilanteesta ja kerrotaan Puhdas Meri -rahastoon kerättyjen varojen kumuloitunut summa, hankkeisiin jo ohjattujen varojen summa sekä ja sitoumusten määrä, eli käynnissä ja suunnitteilla oleviin hankkeisiin varattu summa. Rahaston säännöt löydät täältä.

Rahastoraportti 6.3.2017

Rahastoraportti_6.10.2016

Rahastoraportti 4.5.2016

Rahastoraportti 21.9.2015

Rahastoraportti 4.4.2015

Rahastoraportti 16.9.2014

Rahastoraportti 17.4.2014

Rahastoraportti 19.9.2013

Rahastoraportti 27.3.2013

Rahastoraportti 27.9.2012

Rahastoraportti 27.3.2012

Rahastoraportti 1.12.2011

Rahastoraportti 15.5.2011

Rahastoraportti 30.9.2010

Rahastoraportti 31.3.2010