Puhdas Itämeri -hankkeiden rahankeräyslupa

 Tykkää

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/682 ja 31.10.2016
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017 – 31.12.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Tarkoituksena on edistää Itämeren tilan parantumista ravinnekuormituksen pienentämistä edistävillä toimilla sekä muihin Itämeren ympäristöongelmiin puuttumalla esimerkiksi eri hankkeita tukien. Puhdas Itämeri -hankkeissa säätiön toiminnan painopiste on konkreettisissa ja kustannustehokkaissa hankkeissa, joita säätiö toteuttaa koko Itämeren valuma-alueella. Tämän lisäksi säätiö pyrkii omalta osaltaan kasvattamaan suuren yleisön tietoisuutta Itämeren suojelutoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä.

Varoilla kustannetaan Itämeren tilaa parantavan toiminnan kustannuksia: palkka- ja matkakuluja, asiantuntijapalveluita sekä investointeja. Puhdas Itämeri -hankkeille kerätyillä varoilla voidaan esimerkiksi tehostaa yhdyskuntajätevesien fosforinpoistoa Itämeren valuma-alueella.

Varat käytetään vuosina 2017-2025.