Videoita & haastatteluita

 Tykkää

John Nurmisen Säätiö ja ympäristöministeriö rahoittavat kipsin levitystä Vantaanjoen valuma-alueella vuosina 2018-2020. Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi vesiensuojelukeinoksi. Se vähentää eroosiota ja pelloilta tulevaa fosforikuormaa välittömästi ja edullisemmin kuin muut maatalouden käytössä olevat keinot – eli auttaa tekemään Vantaanjoesta ja Itämerestä puhtaamman. Samalla Vantaanjoki muuttuu myös paremmaksi elinympäristöksi kasveille ja eläimille.

Vantaanjoen kipsihankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin Yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat sekä Ympäristöministeriö.

John Nurmisen Säätiön tukijat, median edustajat sekä Vantaanjoen kipsihankkeen yhteistyökumppanit ja rahoittajat tutustuivat kipsin levitykseen Jussi Myyrinmaan ja  Hannu Rinnekarin tiloilla syksyllä 2018. Katso miten kipsi levitetään peltoon ja miksi!

Lepsämäenjoen mittausasemalla valumien seurantaa on tehty jo vuodesta 2006 lähtien. John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardtin haastattelussa Vantaan ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Oksanen.

Tutkija Pasi Valkama ja kenttäkoe.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari haastatteli Luode Consulting Oy:n Mikko Kiirikkiä Nurmijärven Pellonpiennar-tapahtumassa 1.10.2018. Katso videolta, mitä kaikkea Vantaanjoen kipsihankkeessa mitataan ja millä keinoilla!