BEST-hanke

 Tykkää

BEST-hanke (Better Efficiency for Sewage Treatment) keskittyy jätevesien puhdistuksen tehostamiseen koko Itämeren valuma-alueella. Hankkeen painopistealueena on teollisten ja kunnallisten jätevesien yhteiskäsittelyn parantaminen konkreettisten pilotti-investointien sekä teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten yhteistyön kautta. BEST-hanke on saanut EU:n Itämeristrategian siemenrahoituksen ja on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke. Hankkeen valmistelussa säätiön suomalaisena pääyhteistyökumppanina on Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Vuonna 2016 hankkeessa identifioidaan teollisten jätevesien käsittelyyn liittyvien teknisten selvitysten sekä pilotti-investointien kohdepuhdistamot Itämeren alueella ja haetaan toteutuskumppanit eri maista. Hanke­hakemus valmistellaan vuoden loppuun mennessä ja haetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa rahoitusta EU:n Itämeriohjelman 2014–2020 toiselta rahoituskierrokselta.