BEST-hanke

 Tykkää

Teollisten jätevesien käsittely on Itämeren alueella monin paikoin edelleen merkittävä ongelma. Teollisuuden jätevesiä johdetaan kunnallisille puhdistamoille, jotka eivät pysty puhdistamaan niitä riittä­vän tehokkaasti. BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Sewage Treatment) tehostetaan teollisten ja kunnallisten jätevesien puhdistusta koko Itämeren alueella. Parannukset saadaan aikaan teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä tekemällä konkreettisia investointeja puhdistamoille. BEST on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke. Hankkeen valmistelussa säätiön suomalaisena pääyhteistyö­kumppanina oli Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Itämeriohjelman 2014– 2020 toiselta rahoituskierrokselta ja hankkeen budjetti on noin 3,6 miljoonaa euroa, josta BSR-ohjelmien yhteisrahoituksen osuus on noin 2,9 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja kestää vuoteen 2020 saakka.

Hankkeen kotisivut: bestbalticproject.eu